Lassie
Katt utomhus

Om urinstopp hos katt

Om en katt försöker kissa men det inte kommer något kan det vara ett tecken på att katten har drabbats av urinstopp. Tillståndet kan snabbt bli akut och tyvärr leda till att katten dör. Vid misstanke om att katten har drabbats av urinstopp är det viktigt att åka akut in till veterinären för en undersökning. Vänta inte utan åk in direkt, urinstopp hos katt är ett allvarligt tillstånd och katter som drabbas av detta måste få behandling snabbt.

Urinstopp innebär att kattens urinrör av någon anledning stoppas upp, vilket leder till att de inte kan kissa. En anledning till detta är att det bildats en typ av “plugg” av tex. grus-liknande partiklar, och annat material som täpper till. Vanliga symptom på att katten kan ha problem från urinvägarna, eller att något inte står rätt till, kan vara att de springer på lådan oftare, slickar sig mot underlivet mer än vanligt, har blod blandad urin, att de verkar besvärade när de sitter på lådan samt att det kommer mindre mängd urin än normalt. Håll koll på om din katt verkligen får ur sig urin när de är på lådan och vid misstanke om att inget urin kommer, eller mindre än vanligt, ska du åka till akuten direkt. Du ska alltid uppsöka veterinär vid tecken på att katten små skvätter eller verkar ha besvär vid urinering.

Det finns flera liknande urinbesvär och njurproblem hos katt vars symtom som kan likna varandra. När det kommer till just urinstopp är det vanligare hos hankatter på grund av att de har ett smalare och längre urinrör och det då lättare stoppas upp än hos honor, men just för att det kan bli så pass allvarligt är det viktigt att ha extra koll på katten om du börjar märka att något inte står helt rätt till. 

Andra urinvägs-relaterade problem katter kan drabbas av som har liknande symptom:

  • Ibland kan katten få urinsten som skapar irritation. Detta kan bli så pass allvarligt att det leder till urinstopp.

  • Det kan finnas tumörer i urinvägarna som involverande orsak till problem. 

  • Det kan vara urinvägsinfektion

  • Katten kan verka förstoppad då de sitter på lådan och krystar men inget kommer ut, varpå djurägare tolkar det som att katten är förstoppad, men i själva verket har problem med kisseriet. 

Ett urinstopp kan leda till en livshotande situation inom 48 timmar och ju sämre kattens tillstånd är när den kommer till veterinären, desto svårare blir det tyvärr att rädda kattens liv. Inom ett dygn från det att katten drabbats av urinstopp kan du som kattägare börja märka av att katten allt segare och tröttare och de kan dra sig undan och vilja vara ifred. Det kan också märkas av att katten har ont från buken, de ligger mer än vanligt, ofta på sidan med utåtriktade bakben för att minska trycket på urinblåsan, de vill varken äta eller dricka och de kan börja kräkas. Det är plågsamt för en katt och löses inte urinstoppet upp snabbt samt behandling sätts in så dör katter tyvärr ofta inom två dygn.

Det är bättre att åka in en gång för mycket med en katt som har urinbesvär då det är viktigt att en diagnos fastställs så snabbt som möjligt innan det går för lång tid för att rädda katten.

Det finns stora risker att en katt som en gång drabbats av urinstopp får ett återfall, därför är det viktigt att hålla kolla på att katten kan kissa obehindrat både direkt efter behandlingen men också i framtiden. Följ alltid de råd och instruktioner som din veterinär har gett.

För att förebygga återfall behöver bakomliggande orsaker utredas till varför katten har fått urinstopp. Generella råd för att förhindra att katten drabbas av urinstopp är att se till att de får i sig tillräckligt mycket vätska, att de håller en normalvikt då övervikt kan öka risken för problem och att katten har en trygg och bra hemmiljö där de kan och vill uträtta alla sina behov.

Our app for Android and iOS

Höj ditt djurvårds-game: Hämta vår kostnadsfria app nu!

Vår app är fullspäckad med >300 artiklar skrivna av certifierade veterinärer och experter, och är din go-to app för personliga råd om hur du bäst tar hand om din katt eller hund. Ju mer du lär dig, desto bättre förutsättningar har du för att ta hand om ditt djur, och desto fler poäng tjänar du. Poängen kan sedan användas för att få rabatt på dina Lassie-produkter. Djurvård på nästa nivå är bara ett klick bort! 📲🐾
Appstore
Google Play

Fler artiklar