Lassie

Vi finns här för att hjälpa dig

Har du några frågor till Lassie?
Skador

Skicka en skadeanmälan?

Du kan både maila skador@lassie.co eller använda appen. Frågor? Kontakta oss via samma mail eller ring oss under vardagar mellan kl 09-17 på 010-183 98 18. Du kan också be din veterinärer att anmäla skadan direkt till oss via direktreglering@lassie.co måndag till fredag 08-17, ej helgdagar.
Klagomål

Har du ett klagomål?

Vi beklagar att höra detta och är vill hjälpa dig så snabbt och smidigt vi kan. Vänligen kontakta klagomal@lassie.co. Vi kommer att behandla din förfrågan så omgående och noggrant vi kan.

Om du har några tvister eller klagomål i samband med förmedlingsverksamheten kan du kontakta EU:s plattform för tvistlösning för onlineföretag, Online Dispute Resolution | European Commission (europa.eu).
Överklaga

Har du gjort en skadeanmälan hos Lassie och inte håller med om beslutet?

Du kan lägga fram ditt ärende för omprövning till Lassies omprövningsnämnd. Vänligen skriv till omprovning@lassie.co. Ditt ärende kommer att behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Om du har några tvister eller klagomål i samband med förmedlingsverksamheten kan du kontakta EU:s plattform för tvistlösning för onlineföretag, Online Dispute Resolution | European Commission (europa.eu).
Andra ärenden

Har du frågor gällande marknadsföring, samarbeten eller partnerskap?

Har du frågor om Lassie eller appen? Då kan du nå oss på hej@lassie.co, i chatten här på hemsidan eller via Lassie appen.

Har du frågor gällande marknadsföring, samarbeten, eller partnerskap? Då kan du maila hej@lassie.co.

Vanliga frågor om oss