Uppfödarförsäkring

Vi hjälper dig som uppfödare att ta hand om din fyrbente väns valp- och kattkull på bästa sätt. Försäkringen tecknas individuellt per djur och du kan välja tilläggsalternativ som passar dig och din avelsinriktning. Vi finns tillgängliga 08-21 alla dagar och du kan enkelt få rabatt på din försäkring genom att samla poäng i vår app.


 • Kejsarsnitt och fertilitet
 • Dolda fel-försäkring för uppfödare
 • Valp- och kattkullsförsäkring - 
Veterinärvård och Livförsäkring

Mini, Mellan eller Stor djurförsäkring? Du bestämmer

Jämför våra försäkringspaket för att hitta det alternativ som passar dig och din hund bäst. Låt inte oväntade veterinärkostnader hindra dig från att ge din hund det bästa livet.
Hund
Katt
Populär
Mini
Mellan
Stor
Veterinärvård
60 000 kr/år
Den högsta sammanlagda ersättning du kan få för veterinärvård.
Medicin
6 000 kr/år
Högsta ersättning för medicin ordinerad av veterinär.
Rehabilitering
6 000 kr/år
Högsta ersättning för rehabilitering som är ordinerad av en veterinär.
Tandvård vid olycka eller TR (FORL)
Ja
Tandvård i samband med olycka. Efter en karenstid på 12 månader täcks även tandsjukdomen TR (FORL).
Samtal med digital veterinär
Ja
Obegränsat antal videosamtal med veterinär vid skador, symptom och sjukdomar som täcks av försäkringen.
loading

Försäkringens delar

Dolda fel gäller för sjukdom eller defekt som utvecklats före undersökning av en veterinär och som inte upptäckts under veterinärbesiktningen.

Veterinärvård för valp/kattunge från födsel till och med leveransdagen till ny ägare eller fodervärd, upp till 4 månaders ålder, med ett veterinärvårdsbelopp på 30 000 kr totalt för samtliga i kullen. Vid dödsfall eller avlivning på grund av konstaterad sjukdom eller skada mellan fem till tolv veckors ålder ersätts 10 000 kr per valp och 8 000 kr per kattunge (med högst marknadsvärde).

En utredning kan ersättas när en hane misstänks vara steril och om en tik/hona inte blir dräktig efter parning.

För dig med Mini ersätter vi ett kejsarsnitt, med förutsättning att tiken/honan inte blivit förlöst med kejsarsnitt tidigare. För dig med Mellan/Stor ersätter vi två kejsarsnitt. Men tiken/honan får förlösas med kejsarsnitt max två gånger under hennes liv.

Försäkringen har en karenstid på 60 dagar för kejsarsnitt.

Tillägg

Livförsäkring för uppfödare har ett högsta belopp på 50 000 kr för hund och 20 000 kr för katt. Ersättning betalas ut om din hund eller katt dör till följd av en skada eller sjukdom.

Lägg till en användbarhetsförsäkring med avseende avelsförmåga eller jakt. Ersättning ges om hunden/katten förlorar en egenskap den bevisligen haft eller om den tappar fortplantningsförmågan.

Bli belönad när du bjuder in

Bjud in dina valp- och kattungeköpare och få rabatt på din försäkring. När de köper en försäkring hos Lassie får de dessutom samma rabatt på sin försäkring. Du hittar och kan dela din personliga kod i Lassie-appen.

Lassie Uppfödarförsäkring

För att lägga till uppfödarförsäkringen till din Lassie-försäkring måste du kontakta vår kundsupport, vi har öppet 8:00 - 21:00 varje dag förutom helgdagar då öppettiderna kan variera. Vänligen kontakta oss via chatten eller maila oss på hej@lassie.co så hjälper vi dig därifrån.

Nej, det behöver du inte! Det innebär att om du planerar att bara ta en kull från ditt husdjur kan du lägga till vår uppfödarförsäkring till ditt husdjursförsäkringspaket.

Du kan bara köpa Uppfödarförsäkring som ett tillägg till grundförsäkringen förutsatt att du tänkt använda din hund/katt i avel du behöver däremot inte vara en registrerad uppfödare. Läs nedan om vad försäkringen bland annat innehåller, för mer information kan du läsa i våra försäkringsvillkor.

 • Ett extra kejsarsnitt

För dig med Mini ersätter vi ett kejsarsnitt, med förutsättning att tiken/honan inte blivit förlöst med kejsarsnitt tidigare. För dig med Mellan/Stor ersätter vi två kejsarsnitt. Men tiken/honan får förlösas med kejsarsnitt max två gånger under hennes liv.

 • Valp- och kattkullsförsäkring

Veterinärvård för valp/kattunge från födsel till och med leveransdagen till ny ägare eller fodervärd (upp till fyra månaders ålder), med ett veterinärvårdsbelopp på 30 000 kr totalt för hela kullen. Vid dödsfall eller avlivning på grund av konstaterad sjukdom eller skada mellan fem till tolv veckors ålder ersätts marknadsvärde för valpen/kattungen, men högst 10 000 kr per valp och 8 000 kr per kattunge.

 • Fertilitetsutredning

En utredning kan ersättas när en hanhund/hankatt misstänks vara steril och om en tik/hona inte blir dräktig efter parning. En förutsättning är att hunden/katten varit oavbrutet försäkrad med Lassies uppfödarförsäkring eller motsvarande försäkring i en annan djurförsäkring sedan före fyra månaders ålder.

 • Dolda fel-försäkring

Dolda fel gäller för sjukdom eller defekt som utvecklats före undersökning av en veterinär och som inte upptäckts under veterinärbesiktningen. Denna försäkring gäller i tre år från det att valpen/kattungen levererats.

OBS❗️ Du kan bara köpa Liv med användbarhet för din hund/katt om du samtidigt köper en veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring.

För mer information vad Liv med användbarhet ersätter - titta gärna under "7. Liv med användbarhet (valbar tilläggsförsäkring till Livförsäkring)" i våra försäkringsvillkor.

Tilläggsförsäkring: Liv med användbarhet

Om du köper Livförsäkring kan du lägga till Liv med användbarhet med avseende för avel, men den inkluderar även jakthundar.

Försäkringen gäller bland annat om hunden till följd av sjukdom med kliniska symtom eller olycksfall förlorar den jaktförmåga som den bevisligen har haft eller om en tik eller katthona förlorar fortplantningsförmågan till följd av sjukdom med kliniska symtom före 24 månaders ålder.

Vid förlorad användbarhet ersätts marknadsvärde för hunden/katten, men högst 20 000 kr för katt och 50 000 kr för hund (marknadsvärde ska kunna understrykas med exempelvis kvitto).

Liv med användbarhet ersätts inte om ersättning redan utgått från Livförsäkringen - och vice versa.

Så fungerar försäkringen

Nej. Om du brukar tjäna pengar på ditt djur och den inkomsten minskar så kan uppfödarförsäkringen inte ge dig kompensation för det.

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Lassie erbjuder olika alternativ för fast och rörlig självrisk. Självrisken som du har valt framgår i ditt försäkringsbrev.

Fast och rörlig självrisk innebär egentligen att du väljer en fast självrisk som dras av vid veterinärbesök. Om kostnaden för besöket överstiger ditt självriskbelopp så betalar du en procentuell del på summan som är kvar efter att den fasta självriskkostnaden är betald. Resterande belopp är den ersättning som vi betalar ut.

Exempel på självrisk:

Låt oss säga att ditt veterinärbesök kostar 12 000 kr. Du har en fast självrisk på 1 500 kr och en rörlig på 15%.

 • Du betalar: 1 500 kr (fast självrisk) + 1 575 kr (rörlig självrisk som räknas på 10 500 kr (12 000 kr - 1 500 kr )) = 3 075 kr

 • Lassie ersätter resterande belopp: 8 925 kr


Med en hög självrisk betalar Lassie ut en mindre summa vid varje skadetillfälle, vilket innebär att du får ett lägre försäkringspris hos oss. Med en låg självrisk så betalar Lassie ut en större summa vid varje skadetillfälle, vilket innebär att du får ett högre försäkringpris hos oss. Välj den självrisk som du tycker passar just dig och din situation.

Vår självriskperiod är 365 dagar. Du betalar den fasta självrisken endast en gång per försäkringsår, oavsett antal besök hos veterinären. Den rörliga självrisken betalar du vid varje skadetillfälle.

Försäkringen gäller inom de nordiska länderna och för tillfälliga besök på kortare tid än ett år i länder inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och Storbritannien, till vilka Jordbruksverkets föreskrifter tillåter att katten förs fram och tillbaka utan att sättas i karantän.

Hör av dig till oss via chatten i appen eller hemsidan så hjälper vi dig!

Ja det har vi och vi har schyssta öppettider för direktreglering. Din veterinär har möjlighet att direkt anmäla en skada till oss under vardagar 08-17.

När skadan direktregleras slipper du ligga ute med pengarna och du behöver bara betala för de fasta och rörliga självrisken. Resten löser Lassie direkt med veterinären - bra va?

Läs mer om direktreglering här.

Vår självriskperiod är 365 dagar och startar vid försäkringsårets början. Du betalar fast självrisk en gång per självriskperiod (en gång per försäkringsår) oavsett antal besök hos veterinären. Du betalar däremot en rörlig självrisk vid varje skadetillfälle.

Ja, vi täcker dolda fel om din svenskfödda valp/kattunge har undersökts av veterinär i Sverige som utfärdat ett svenskt veterinärintyg utan anmärkning, försäkrats innan 120 dagars ålder och är fortsatt försäkrad utan avbrott efter det.

Ett dolt fel betyder att en sjukdom eller defekt har börjat utvecklas före undersökning av en veterinär men inte upptäcks under veterinärbesiktning.

Vår försäkring har en karenstid på 14 dagar. Det innebär att försäkringen inte ersätter sjukdomar som visat sig inom 14 dagar från det att försäkringen startats.

Karenstiden gäller inte vid olycksfall.

För valp eller kattunge som försäkras innan den är 120 dagar gäller försäkringen direkt (utan väntetid på 14 dagar) om det finns ett veterinärintyg utan anmärkning. Intyget får högst vara tio dagar gammalt.

Byter du försäkring till oss på Lassie direkt från en annan svensk djurförsäkring gäller försäkringen direkt utan karenstid, förutsatt att omfattningen på försäkringen är densamma. Om du byter till ett högre skydd hos oss blir det karenstid, men endast på höjningen.

För kejsarsnitt gäller karenstid på 60 dagar.

Med olycksfall avses i djurförsäkringssammanhang en plötslig yttre händelse som drabbar djuret fysiskt. Med olycksfall jämställs även att djuret har konstaterats svalt främmande föremål eller konstaterats ha blivit akut förgiftad av utifrån tillfört gift.

Om din hund eller katt råkar ut för ett olycksfall syftar det exempelvis på om din hund sväljer ett främmande föremål eller om din katt ramlar ner från ett träd. Sjukdom som uppstår under karenstiden räknas inte som olycksfall.

För mer information om är du välkommen att ta en titt på våra försäkringsvillkor.

Eftersom risken påverkas av hundens/kattens ålder så kommer priset att öka något med åldern. Exakt hur mycket det är går inte att säga exakt. Vi behöver även ta hänsyn till generella prisökningar, som till exempel höjda veterinärvårdskostnader.

Med det sagt jobbar vi hårt för att inte göra några stora prisändringar. Det enda vi kan lova är att vi kommer meddela i förväg vid höjning och att vi inte har någon bindningstid. Vi låser inte in dig som kund så om du är missnöjd kan du byta från oss.

Veterinärvårdsbelopp motsvarar summan som vi kan ersätta dig med per år för veterinärvård. Veterinärvårdsbeloppet gäller per försäkringsår och när din försäkring förnyas så återställs även ditt belopp. Mini, Mellan och Stor har tre olika maxbegränsingar.

 • Mini: 30 000 kr

 • Mellan: 60 000 kr

 • Stor: 160 000 kr

Du kan lägga till ett djur i din nuvarande försäkring i vår app och på hemsidan.

Om du köper en ny försäkring på webben och redan har en annan hund eller katt försäkrad hos oss så behöver du koppla ihop med BankID igen i appen för att försäkringen ska dyka upp där.

Du kan försäkra din hundvalp eller kattunge från sex veckors ålder.

Du kan köpa försäkring hos oss utan veterinärintyg. Karenstid är då 14 dagar för sjukdom. För olycksfall gäller den direkt. Du kan köpa försäkringen först när hunden/katten är i Sverige.

Eftersom det är en importerad hund/katt så vill vi uppmärksamma dig om detta:

 • Försäkringen gäller inte för sjukdom orsakad av parasiter och/eller sjukdom orsakad av smitta som hunden eller katten fört med sig när den togs till Sverige. Försäkringen gäller inte heller för skada och/eller problem som hunden eller katten fört med sig när den togs till Sverige.

Om du har månadsbetalning drar vi pengar för din försäkring den 28:e varje månad. Om du har årsbetalning drar vi pengar 15 dagar efter att din försäkring blir aktiv.

Du behöver inte välja samma försäkring som din uppfödare. Om du försäkrar din valp eller kattunge innan den är 120 dagar gammal (ca 17 veckor) gäller försäkringen direkt (utan karenstid). Men, det krävs att det finns ett svenskt veterinärintyg som är utan anmärkning. Intyget behöver vara utfärdat inom sju dagar från att försäkringen startar.

Du kan försäkra din valp eller kattunge från sex veckors ålder.