Katt närbild

Om idiopatisk cystit

Katter kan ibland drabbas av urinvägsproblem utan att det finns en känd orsak till varför de uppstår. Detta kallas för idiopatisk cystit, där cystit betyder inflammation i blåsan och idiopatisk betyder att man inte vet orsaken. Detta är en typ av inflammation som är en vanlig orsak till urinträngningar. 

Symtomen på idiopatisk cystit liknar många andra urinvägsrelaterade problem såsom problem med urinträngningar, att katten kissar på fel ställen och ibland kan katten också ha blod i urinen. Observera att även detta kan ge akut urinstopp och ska alltid betraktas som ett akutfall innan man kan fastställa att ett stopp inte föreligger.

Innan diagnosen idiopatisk cystit ställs så behöver veterinären först utesluta andra tänkbara orsaker till kattens uppvisade symtom. Exempel på andra problem som har liknande symtom är urinstenar och urinvägsinfektion. 

Även om det idag inte går att svara exakt på varför katter drabbas av idopatisk cystit så finns det faktiskt en del riskfaktorer som är identifierade. Exempelvis så har stress och idiopatisk cystit visat sig ofta ha ett samband. 

Det finns flera identifierade riskfaktorer för idiopatisk cystit, dessa är:

 • Övervikt

 • Stress 

 • Kattvakt

 • Resor för katten

 • Generella förändringar i kattens hemmiljö som exempelvis:

  • Nya personer/djur i hushållet

  • Nya rutiner för människorna hemma

  • Renoveringar eller annat som låter

  • Ommöbleringar

  • Annan katt hemma

Om en katt återkommande får problem med idiopatisk cystit finns det en hel del du som kattägare kan göra för att förebygga att problemen uppkommer. Dessa är:

 • Viktkontroll

 • Minimera kända stressfaktorer hemma

 • Feliway feromon preparat, detta gör att din katt känner sig lugnare

 • Specialfoder, kan skilja sig beroende på individer, konsultera behandlande veterinär.

Fler artiklar