Katt inomhus

Kattens andning

En katts andning är normalt sätt så lugn att du knappt kan se andningsrörelserna eller reagerar på det. En katt med normal andning andas tyst och inget ljud ska höras från nosen, svalget eller luftvägarna. 

En normal andningsfrekvens hos en katt som vilar är ca 20-30/ slag per minut. Räknar du din katts andningsfrekvens till högre än detta så är kattens andningsfrekvens förhöjd och veterinär ska kontaktas. Även om andningen upplevs mer ytlig och snabbare (förhöjd frekvens), ska veterinär direkt uppsökas. 

Om du uppmärksammar att din katt andas mer ansträngt bör du också se det som en varningssignal på att något inte står rätt till. Katter som har ansträngd andning andas ofta med hjälp av magen, kattens mage rör då på sig när katten andas. Detta är ett mycket akut tillstånd och väldigt jobbigt och plågsamt för katten. Om du upptäcker detta ska du direkt kontakta en veterinär för att din katt ska få hjälp. Ibland går det också att se att katten försöker positionera sig på sådant sätt för att lättare få luft, isåfall ska du också kontakta en veterinär.

Fler artiklar