Katt utomhus

Hur du hanterar en lindrig hälta hos din katt

Katter kan drabbas av hälta till följd av många olika orsaker. Hältan kan variera i komplexitet, exempelvis kan det i allvarligare fall handla om en fraktur i benet och i andra lite mindre allvarliga fall om ett ytligt sår eller en sticka i tassen. Artros är ytterligare ett exempel som kan ge symtom som hälta. Vilket som än är orsaken till kattens hälta är det viktigt att katten får den hjälp som den behöver. Om din katts lindriga hälta inte snabbt går över behöver du uppsöka veterinären med din katt, detsamma gäller om du vid upprepade gånger uppmärksammar avvikande rörelsemönster.

Hälta är i de allra flesta fall ett tecken på att katten har ont någonstans ifrån sin rörelseapparat. När en katt har smärta från sin rörelseapparat kan du notera ett förändrat och avvikande rörelsemönster samt många gånger ett uppenbart undvikande av vissa rörelser, framförallt om hältan kommit mer successivt. När en katt har ont kan du också uppmärksamma att kattens kan personlighet förändras. Katten kan även vid smärta få nedsatt aptit och vilja dra sig undan och vara ensam. 

Om du uppmärksammar att din katt har blivit halt bör du börja med att känna igenom katten och titta efter sårskador i huden eller på tassarna. Om din katt endast är lite halt och du inte hittar en uppenbar anledning till hältan kan du börja med att låta katten vila i den mån det går. Det är förstås inte så enkelt att kontrollera kattens aktivitet, men om du har en utekatt bör du hålla den inomhus. Du bör inte heller uppmuntra din katten till hopp genom att servera mat eller vatten högt upp. Låt katten vila och ta det lugnt. Om hältan inte går över inom ett par få dagar eller om den blir värre behöver du ta med din katt till en veterinär för undersökning. 

Om din katt är blockhalt, vilket innebär att den inte alls stödjer på ett ben ska du akut uppsöka en veterinär. Det samma gäller om katten har ett väldigt påverkat allmäntillstånd och inte vill varken röra på sig eller äta och dricka. Om du misstänker att din katt har varit i ett slagsmål och därefter blivit halt bör du också uppsöka en veterinär direkt. 

Är du orolig för din katt eller osäker på hur du ska ta hand om din katt som är halt på bästa sätt rekommenderar vi att du ringer och rådfrågar en veterinär!

Fler artiklar