Lassie
https://unsplash.com/photos/fd3oZD6y9po

Avmaskning katt - Så avmaskar du katten & kattungen

Avmaskning av katt

Att katter drabbas av mask är mycket vanligt och kan inträffa under deras livstid. Om du har en katt som är särskilt förtjust i att jaga möss och fåglar, är risken ännu större för att den kan drabbas av maskinfektioner. I denna artikel kommer vi att diskutera avmaskning hos katter och ge dig viktig information om ämnet. 

En vanlig fråga som ofta dyker upp är: "Hur ofta ska man avmaska katt?". Frekvensen beror på flera faktorer, inklusive kattens ålder, levnadsmiljö och exponering för potentiella smittkällor.


Avmaskning hos kattungar

Redan som kattungar bör katter avmaskas hos uppfödaren och vara avmaskade vid 12 veckors ålder. När du hämtar hem din kattunge är det viktigt att du frågar uppfödaren om katten redan har blivit avmaskad. Detta säkerställer att kattungen är skyddad mot parasiter från en tidig ålder.


Avmaskning av innekatter

Katter som lever inomhus behöver inte avmaskas regelbundet, om de inte visar några tecken på maskinfektion. Det är dock viktigt att vara uppmärksam och observera eventuella symtom som kan tyda på närvaro av mask, såsom kräkningar, diarré, avmagring eller försämrad pälskvalitet. Om du misstänker att din innekatt kan vara infekterad är det bäst att rådfråga en veterinär för rätt avmaskningsrutiner.


Avmaskning av utekatter

Utekatter som har tillgång till jaktmarker och äter möss, fåglar eller andra smådjur bör avmaskas regelbundet, vanligtvis ett par gånger per år. Det beror på att dessa byten kan vara bärare av parasiter. Det är också viktigt att avmaska din katt om du observerar några symtom på maskinfektion eller om du ser maskar i kattens kräkningar eller avföring.

Vanliga symtom på maskinfektion hos katter: 

  • Kräkningar av mask eller synliga maskar i avföringen

  • Avmagring och förlust av aptit

  • Diarré

  • Försämrad pälskvalitet

Parasiter kan ha en roll vid kroniska mag- och tarmproblem hos katter, men de utgör inte den vanligaste orsaken. Receptfria avmaskningsmedel, som tex Milbemax, går att köpa på apoteket.


De vanligaste typerna av mask som drabbar svenska katter är spolmask och bandmask.

Spolmask är särskilt vanligt bland kattungar och unga katter eftersom de kan smittas via kattmammans mjölk. Om en kattunge, äldre katt eller en katt med nedsatt immunförsvar drabbas av en betydande spolmaskinfektion kan den bli allvarligt sjuk. Dock blir vuxna katter oftast inte allvarligt sjuka och kan ibland vara asymtomatiska.


Bandmask är vanligt förekommande bland svenska katter som vistas utomhus. Denna typ av mask smittar inte från katt till katt, utan risken uppstår endast när katter äter möss, råttor, sorkar eller andra gnagare som kan vara bärare av bandmasken. 


Our app for Android and iOS

Höj ditt djurvårds-game: Hämta vår kostnadsfria app nu!

Vår app är fullspäckad med >300 artiklar skrivna av certifierade veterinärer och experter, och är din go-to app för personliga råd om hur du bäst tar hand om din katt eller hund. Ju mer du lär dig, desto bättre förutsättningar har du för att ta hand om ditt djur, och desto fler poäng tjänar du. Poängen kan sedan användas för att få rabatt på dina Lassie-produkter. Djurvård på nästa nivå är bara ett klick bort! 📲🐾
Appstore
Google Play

Fler artiklar