Lassie

Så upptäcker du allergi hos din katt

Katter kan få allergi på samma sätt som en hund eller människa. Dock är de vanligaste allergierna kopplat till luftburen allergi eller födoämnesallergi. Det är inte alltid enkelt att reda ut vad katten är allergisk mot och därför vill vi ge dig en första indikation på hur allergi kan se ut hos katter.

Vad är allergi?

Allergi innebär att kroppens immunförsvar överreagerar med så kallade allergiantikroppar mot ämnen i sin omgivning. Katter har som ovan nämnt vanligast en luftburen allergi eller födoämnesallergi. Dock ser vi att katter även kan få kontaktallergi och det kan vara svårt att påvisa exakt vad katten är allergisk mot.

Luftburen allergi är en livslång sjukdom som kräver att katten får individuell behandling för att må så bra som möjligt. Den andra vanligaste allergin som handlar om födan kan göra katten helt symtomfri om det går att utesluta det som katten är allergisk mot.

Symtom på allergi hos katt

De vanligaste symtomen är att katten slickar och putsar sig överdrivet mycket. Allergin utvecklar oftast mycket klåda och inflammation på huden och katter kan slicka bort pälsen på magen. De kan också få stora sår runt nacken och halsen.

Eftersom klåda kan ha ett gäng andra orsaker som parasiter och hudinfektioner börjar veterinären med att utesluta dessa för att sedan titta vidare på allergi. Katten får då i många fall göra ett allergitest genom antingen pricktest eller blodprov. Utöver de testerna ger man katten en eliminationsdiet för att utesluta födoämnesallergi. Det foder man oftast använder då kallas hydrolyserat foder och är spjälkat så att immunförsvaret inte kan reagera mot proteinerna i fodret. Kattägaren kan även välja att laga maten hemma till katten men då krävs det ingående kunskap för att eliminationsdieten ska kunna utesluta födoämnesallergi.

Dietperioden är tänkt att utforska om hudförändringarna och eventuell öroninflammation får läka ut. För att helt kunna veta om katten har födoämnesallergi tillsätter man åter den gamla kosten och katter visar oftast en reaktion på födoämnen de inte tål efter några dagar upp till två veckor.

Behandling av allergi hos katt

Behandlingen blir alltid individuell för katter med allergiska symtom. Det påverkas av hur mycket klåda de har, andra besvär och djurägarens möjligheter. Till att börja med ska man försöka undvika det katten inte tål, speciellt kring födoämnesallergi, men även om det finns saker i miljön som kan förändras och göra det bättre för katten. Kortison eller andra former av allergimedicin kan tillsättas om det behövs. Ibland räcker det då att smörja på områden utvärtes.

Hudbarriären är sämre på katter med allergi och därför ordinerar veterinären fettsyretillskott för att försöka återställa den.

Veterinärvård

Misstänker du att din katts klåda och irritation i huden kan bero på allergi är det viktigt att du söker vård direkt. Det kan ta en tid innan man hittar vad just din katt reagerar på och för att hjälpa katten snabbt är det viktigt att söka vård.

Du kan alltid höra av dig till en digital veterinär där du får en första konsultation för att veta vilket nästa steg du ska ta. Du som Lassie försäkringskund har obegränsade samtal till digital veterinär.

Our app for Android and iOS

Höj ditt djurvårds-game: Hämta vår kostnadsfria app nu!

Vår app är fullspäckad med >300 artiklar skrivna av certifierade veterinärer och experter, och är din go-to app för personliga råd om hur du bäst tar hand om din katt eller hund. Ju mer du lär dig, desto bättre förutsättningar har du för att ta hand om ditt djur, och desto fler poäng tjänar du. Poängen kan sedan användas för att få rabatt på dina Lassie-produkter. Djurvård på nästa nivå är bara ett klick bort! 📲🐾
Appstore
Google Play

Fler artiklar