Lassie
Valp

Valp drabbas av hälta

Hälta är ett uttryck för smärta och något som du ska vara extra vaksam på och ta på allvar. Hälta är självklart viktigt att alltid ta på allvar. Var extra observant när det gäller växande hundar, framförallt du som har en individ av en större ras.
Det finns många olika anledningar till att valpar eller unghundar drabbas av hälta, det kan exempelvis bero på att de lekt häftigt, skadat tassen eller en klo, eller i värre fall en fraktur. Ytterligare en anledning till att du som har en ung hund bör vara extra vaksam på om din hund haltar, är då det finns vissa individer som kan drabbas av tillväxtrubbningar i leden. Dessa är såklart viktiga att upptäcka och diagnostisera i tid, för att rätt behandling ska kunna sättas in i ett tidigt förlopp. 
Om din valp är halt rekommenderar vi att du börjar med att försiktigt känna och klämma din valp på benet den är halt på, jämför med det andra friska benet och se om du uppmärksammar någon skillnad. Därefter bör du kontakta veterinär för rådgivning inför ett högst troligt veterinärbesök för att kunna lokalisera smärtan närmare. 
Ge din växande hund ett korrekt anpassat foder och se till att undvika att din hund blir överviktig. Att vara överviktig ökar belastningen på leder och hela rörelseapparaten. Var uppmärksam på om din valp eller unghund är halt och kontakta alltid en veterinär om hältan inte går över direkt. 
Du som är försäkringskund hos Lassie har alltid fria samtal till FirstVet dit du kan vända dig för en konsultation.

Fler artiklar