Lassie

Vad säger hunden i situationen?

De flesta kan se om en hund är glad och vill hälsa. De kanske viftar på svansen, har lite öppen mun och tittar upp mot personen. Men det är inte alltid enkelt att se vad hunden egentligen säger. Därför har vi här sammanställt en rad olika känslor hos hunden och vilka signaler hunden visar när den vill säga dig något.

Svansen

Trots att vi gärna ser svansviftning som något positivt och att hunden är glad är det många gånger inte alls det hunden vill säga. Svansen kan indikera på många olika känslor och kan ibland vara ett sätt att varna den som är i närheten. Står svansen rakt upp, är styv och rör sig i sidled med korta, långsamma rörelser är det ett tecken på att hunden säger att du ska hålla dig borta. Exempelvis varnar hunden dig eller någon i sin omgivning om att den vaktar sina ägodelar eller så visar den en hund i sin närhet att inte komma fram.

Om din hund tar svansen mellan sina ben eller att svansen har en låg position nära kroppen kan det vara tecken på att din hund är osäker i situationen. Din hund kan ha blivit rädd för något i sin omgivningen eller på hur du beter dig omkring den. Var därför uppmärksam på både svansens position och att svansvift inte alltid bara är glädje, även om de stora, svepande svansviftningarna oftast betyder att hunden är glad.

Lekfull

En lekfull hund viftar oftast på svansen, tar ögonkontakt och i många fall bugar hunden, alltså med frambenen ner mot marken och bakdelen upp. Det är ett sätt för hunden att visa att den är snäll och att den vill leka. Detta kan du se när hunden leker med sina hundkompisar men de kan även signalera lek med oss människor på detta sätt.

Misstänksam

En hund som är misstänksam har ofta en vaksam blick och stel kroppshållning. De sänker oftast ner sina öron mot kroppen lite beroende på hur din hunds öronställning ser ut i vanliga fall.

Orolig och ängslig

En orolig och ängslig hund har oftast öronen nedtryckta mot kroppen, de kan slicka sig om munnen, gäspa och göra sig liten. De tittar oftast bort om det finns något i miljön som de reagerar på. Men detta är inte enda sättet för hunden att visa sig orolig eller ängslig. Vissa hundar blir istället lite mer flamsiga. De vankar runt och kan upplevas stressiga. Dessa hundar är också oroliga och ängsliga men många gånger misstar vi detta som glädje.

På sin vakt

En hund som är på sin vakt funderar på om det är något fel i den situation den befinner sig i. De brukar ha stel kroppshållning och trycker upp sitt huvud för att se lättare. Svansen brukar vara in mot bakbenen och öronen i en alert och redo ställning. När hunden är på sin vakt behöver den tid att förstå att det inte finns något hot i miljön. Att röra vid en hund som är på sin vakt kan göra den rädd och gå till försvar. Ge hunden tid att förstå situationen och ta hunden från situationen om du upplever att det kan bli för svårt för hunden.

Undvikande

När hunden är undvikande vill den inte vara kvar i situationen. Det är viktigt att lyssna på dessa signaler då det bästa är att ta hunden från situationen. Hunden blir stel, trycker svansen mellan benen, kontrollerar bakom sig med en orolig blick, vänder sig bort från situationen och tar upp tassen för att vara redo på att fly.

Avståndstagande

När en hund visar avståndstagande signaler visar den med små eller stora signaler att den vill att du håller dig borta. Hunden är inte bekväm i denna situation och vill gärna undvika den. Då kan hunden exempelvis titta bort, vända bort huvudet, ha en statisk kroppshållning eller helt och hållet vända bort kroppen från en person eller situation. Ta din hund bort från situationen när den visar dessa signaler genom att ta mer avstånd.

Rädd

En rädd hund behöver din hjälp. De vill försvinna från situationen och ger dig tydliga signaler för det genom att kuta ryggen, dra in svansen mellan sina ben, sänka sina öron så de smiter åt huvudet. Många hundar vill inte bli rörda på i denna situation utan att du istället är en trygg punkt som kan vägleda hunden. I många fall handlar det då om att stanna kvar i situationen för att få hunden att förstå att något specifikt inte är farligt. I andra fall handlar det om att ta sig därifrån.

Försvarsställning

Här visar hunden tydliga varningstecken som säger att hunden är misstänksam och rädd. Det kanske plötsligt dykt upp något i miljön som den upplever är läskigt och har inte möjlighet att ta sig därifrån. I många fall då den är på en liten yta eller fast i ett koppel. Hunden visar sina varningstecken med att morra, resa ragg, trycka in svansen mellan sina ben och visa tänderna. Denna hund är på sin vakt och säger att jag kan bita om du inte backar.

Aggressiv

En aggressiv hund är ofta mycket enkel för oss människor att läsa av. Denna hund säger tydligt att du bör hålla dig borta, annars biter jag. Hunden varnar här fortsatt och det den egentligen vill är inte att bita, den vill ha avstånd. Gå inte nära en hund som har halvsluta ögon, visar tänder och öppnar munnen, lyfter upp en tass för att vara redo att anfalla och är framåtlutad i sin position. Vänd snabbt bort blicken och kroppen för att visa att du inte är något hot. Du kan läsa mer om aggressivitet hos hund här.

Our app for Android and iOS

Höj ditt djurvårds-game: Hämta vår kostnadsfria app nu!

Vår app är fullspäckad med >300 artiklar skrivna av certifierade veterinärer och experter, och är din go-to app för personliga råd om hur du bäst tar hand om din katt eller hund. Ju mer du lär dig, desto bättre förutsättningar har du för att ta hand om ditt djur, och desto fler poäng tjänar du. Poängen kan sedan användas för att få rabatt på dina Lassie-produkter. Djurvård på nästa nivå är bara ett klick bort! 📲🐾
Appstore
Google Play

Fler artiklar