Lassie

Aggression hos hund

När vi säger aggressiv är det många som tänker på en hund som morrar, visar tänderna, hugger mot ett objekt eller rent av biter ett objekt, hund eller människa. Trots att aggressivitet kan uttrycka sig på dessa sätt hos hundar är det viktigt att ta reda på orsaken till aggressiviteten. Vi kommer titta på aggressivitet utifrån några olika synvinklar och även ge dig information vad du kan göra om din hund visar aggressiva beteenden i olika situationer.

Vad är aggressivitet hos hund?

Det finns en tydlig anledning till att hunden visar aggressiva beteenden. Aggressivitet grundar sig i att hunden vill påverkar sin situation på något sätt och vill ha ökat avstånd. Före aggressiva beteenden dyker upp kommunicerar hundar genom aggressionsdämpande signaler för att undvika slagsmål. Vi kommer titta närmare på det längre ned.
Aggression är en känsla. Vi som hundägare kan se både triggers, exempelvis en hund på promenaden, och reaktionen där din hund slänger sig ut i kopplet och skäller mot den andra hunden. Men vi kan inte se känslan. Reaktioner på känslan aggression sker när hunden känner sig hotad eller så är det en inlärd strategi för din hund att ta sig från situationen den befinner sig i. Erfarenhet är en nyckel här, för om din hund kan undvika en jobbig situation genom att skälla och göra utfall, anser din hund att det är en bra strategi för framtiden.

Undvika slagsmål

Hundar är experter på att undvika slagsmål. De gör dem genom att visa aggressionsdämpande signaler. Exempel på det är att vrida huvudet bort från den andra hunden, gå i båge runt varandra, sätta sig ned och titta bort. Kroppsspråket är här ett sätt för dem att undvika bråk. Det är nämligen så att bråk är väldigt riskabelt för hunden och kan leda till död. Därför är det helt enkelt en överlevnadsinstinkt att visa dessa beteenden för att inte utsättas för slagsmål. På samma sätt agerar våra hundar med oss. Är vi därför allt för hårdhänta eller ignorerar hundens signaler kan vi skapa en situation där aggression gör sig uttryck. Det kan då bli farligt om vi dessutom ignorerar hundens aggressiva beteenden. Mer om det i nästa stycke.

Lyssna på hunden

Aggressiva beteenden brukar ha en viss följd innan en hund biter. Det brukar vara så att hunden morrar, visar tänderna, hugger i luften innan den tar till bett i en pressad situation. Detta kan skilja sig något beroende på ras då vissa hundar är avlade för att exempelvis vakta tomten och kommer med det agera med skall, en annan hund är avlad på att bita och kommer ta till det snabbare i kedjan än en hund som är avlad för helt andra syften. Oavsett är det viktigt att alltid lyssna på en hund som uppvisar aggressiva beteenden. Med det menas att man helt enkelt tar avstånd om hunden exemplevis morrar kring sin matskål. Det kan göra att hunden inte känner ett behov av att ta till större signaler för att bli hörd.

Vanliga situationer för aggressivitet

  • Resurser
Som nämnt ovan är en typisk situation för aggressionsbeteenden när hunden vaktar sin matskål, sitt tuggben eller sin leksak. Hunden ser ett högt värde i objektet som den vaktar och därför är det väldigt viktigt att vi aldrig tar något från en hund som uppvisar dessa beteenden. Vi vill helt enkelt inte att hunden ska uppleva en förlust. Det är också viktigt att nämna att metoden där vi plockar upp matskålen och ställer ned den igen till små valpar inte hjälper oss, utan snarare skapar en hund som vill vakta sin matskål. Så se därför till att alltid låta hunden vara ifred när den äter sin mat eller tuggar på sina tuggben.
  • Smärta
Smärta har tyvärr en stor påverkar på våra hundars aggressivitet. Upplever du att din hund helt plötsligt blivit aggressiv är det ett gott råd att först besöka en veterinär för att utesluta smärta. Hunden vill helt enkelt inte att du rör vid den och vill ha avstånd för att skydda sin onda kropp.
  • Koppel
För många hundar är hund- och människomöten väldigt jobbigt, och oftast är detta kopplat till att hunden känner sig begränsad av kopplet. Hundar vill gärna mötas genom att ta en stor cirkel runt varandra, använda sina aggressionsdämpande signaler, och när vi har dem i koppel minskar vi chansen till detta. För hundar är det väldigt hotande att gå rakt på och mot varandra och att ha vetskap om detta samt titta på sin hunds kroppssignaler kan vi hjälpa hunden i dessa situationer.
  • Revir och ytor
Hundar kan känna sig hotade och vakta sitt hem, hallen eller tomten. Vissa raser som är avlade för att vakta kommer visa dessa beteenden starkare medan andra individer kanske morrar lite när en gäst kommer in genom dörren. Med det i åtanke kan vi även här hjälpa hunden att till att börja med inte vara med i situationen som den känner sig hotad i eller träna på det för att öka hundens självförtroende och i vissa fall rädslor.

Förebygg och träning

I många fall är aggression ett tecken på rädsla hos hunden. Därför är det viktigt att vi jobbar med orsaken till problemet och här kommer några konkreta tips utifrån tidigare kategorier som kan hjälpa er i rätt riktning. Vid allvarlig aggressionproblematik är det dock bäst att anlita en etolog eller hundpsykolog som jobbar med belöningsorienterad träning för att hjälpa din hund.
  • Resurser
Det viktigaste att tänka på vid resursaggression är att aldrig ta matskål, tuggben eller leksaker från din hund. Träna då din hund på att kunna släppa ett föremål för att sedan få något annat istället för att ni inte ska hamna i en konflikt kring resurser. Visar din hund redan aggression kring matskålen/tuggben kan du med fördel ge hunden sin mat och sedan gå förbi och kasta godbitar när du närmar dig hunden. Detta kan göra att din hund inte ser att du är ett hot och att det inte kommer med förlust att du närmar dig.
  • Smärta
Misstänker du att din hund har smärta är det absolut bästa att ta den till en veterinär som ovan nämnt. Tänk då på att röra din hund så lite som möjligt för att undvika att bli biten.
  • Koppel
Det absolut bästa tipset när din hund visar aggression i situationer på promenaden är att ta avstånd. Det är alltså inte fördelaktigt att bara ge hunden godis för ibland kan vi råka avleda hunden tillräckligt mycket att den precis vid mötet får syn på den andra hunden och hamnar i en väldigt tryckt och jobbig situation. Så ta avstånd, långt avstånd, där din hund kan känna sig trygg. Kan du inte få till avståndet är det bättre att vända på klacken vid ett möte. Något som du kan göra i tillägg till att ta avstånd är att skvallerträna med din hund.
  • Revir och ytor
Beroende på situation kan det vara det bästa att helt enkelt inte låta din hund delta i situationen. En enkel lösning kan vara att träna din hund på att gå till ett rum när det knackar på dörren. Du kan lugnt bjuda in dina gäster och släppa ut hunden när gästerna sitter vid bords. Detta är speciellt viktigt för de hundar som är avlade på vakt. Låt dem inte ta det ansvaret som kan bli en stressad situation. Hundar hälsar bäst på gäster när det är lugnt i rummet och inte i en stressad hall.
  • Förebygg i tidig ålder
Var noga med att social- och miljöträna din hund, men tänk på att kvalitet är bättre än kvantitet. Bygg din hunds självförtroende för att ha en trygg individ hela livet. Hitta harmoni i vardagen tillsammans och ge din hund möjlighet till både fysiska behov och beteendebehov. Du kan läsa mer om det i Balanserad vardag.

Fler artiklar