Lassie

Skydda din hund från sjukdomar och parasiter på utlandsresan

Utanför Sveriges gränser kan din hund exponeras för andra typer av smittor än hemma. Här listar vi de viktigaste sjukdomarna och parasiterna som kan vara bra att känna till under resor i Europa och hur du bäst skyddar din hund mot dessa.

Rabies

Vid alla resor i EU måste din hund vara vaccinerad mot rabies. Rabies är en mycket allvarlig sjukdom och har dödlig utgång när symptom väl har utvecklats. Rabies kan spridas mellan arter, däribland till människa. Sjukdomen sprids genom att infekterat saliv överförs till ett annat djur genom till exempel bett eller slickande. Än så länge finns rabies inte i Sverige och förekomsten är låg i de flesta EU-länder. Detta kan dock komma att ändras snabbt då många länder österut gränsar till så kallade högriskländer med högre andel smittade.

Hur vaccinerar jag min hund mot rabies?

Vaccination mot rabies görs hos din vanliga veterinär. Tänk på att boka tid till detta i god tid innan avresa. Om din hund inte är rabiesvaccinerad sedan tidigare kommer det ta tre veckor från vaccinationstidpunkten innan den är giltig. Sedan håller vaccinationen i ett till tre år beroende på typ av vaccin och vilka regler som gäller i landet du skall till. Ditt djur skall även vara chipmärkt samt ha ett pass för att kunna få en rabiesvaccination, detta kan ofta göras vid samma tillfälle om djuret inte har detta sedan tidigare.

Leishmanios

Leishmania är en parasit som ger sjukdomen leishmanios. Sjukdomen är vanligast i sydeuropeiska länder såsom Spanien, Grekland, Portugal och Frankrike, men har på senare år upptäckts även i Sverige hos hundar som importerats eller vistats i ovanstående länder. Parasiten överförs genom sandmygg. Sandmygg kan inte överleva i kallare klimat och det är därför sjukdomen är vanligare på sydligare breddgrader. Symptom på leishmanios hos hund är bland annat avmagring, anemi, hudförändringar, slemhinnesår och rörelsestörningar. Det är ofta svårt att helt bli av med parasiten när man väl har smittats och återfall är därmed vanligt. Sjukdomen kan överföras till människor.

Förebyggande av leishmanios

Ska du till ett område med förekomst av leishmania bör du se till att skaffa ett myggrepellerande medel till din hund som kan skrivas ut av veterinär. Sandmyggor är mest aktiva under gryning och skymning så då kan det vara optimalt att hålla din hund inomhus. Tidigare har det gått att vaccinera hunden, men per dags dato (2022-05-25) finns inget tillgängligt vaccin i Sverige.

Leptospiros

Leptospiros är en bakteriesjukdom och smittar till hund främst genom kontakt med infekterat urin. Bakterien trivs bäst i varmare klimat och är därför ovanlig i Sverige men ses annars över hela världen. Oftast är symptomen milda om din hund smittas, men i vissa fall kan sjukdomen ge allvarliga symptom och vara potentiellt livshotande. Sjukdomen kan spridas till människor.

Förbyggande av leptospiros

Vaccinering mot sjukdomen kan ges i Sverige hos veterinär innan avresa. Grundvaccinationen innebär två sprutor med 1 månads intervall, sedan fylls vaccinationen på årligen. Vaccinet har kortvarig effekt, därför är det bra att vaccinera så nära inpå resa som möjligt. Vaccinet ger dock inte ett fullständigt skydd.

Övriga parasiter

Loppor, löss, fästingar och olika typer av maskar förekommer i olika grad i olika länder i Europa och det kan därmed vara aktuellt att ge din hund skydd mot detta under din vistelse. Preparat mot dessa kan i i vissa fall köpas receptfritt men ibland behöver de skrivas ut av en veterinär.

Att tänka på

Ansvaret vilar på dig som djurägare att se till att din hund har fått korrekt vaccinationer och får tillräckligt skydd mot olika smittor vid resa. Beroende på vilket land du reser till kan förekomsten av olika sjukdomar variera. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information kring vad som gäller vid ut- och inresa till Sverige. Annars är det lämpligt att kontakta veterinärmyndigheten i det land du skall till för att säkerställa vad som behövs.

Our app for Android and iOS

Höj ditt djurvårds-game: Hämta vår kostnadsfria app nu!

Vår app är fullspäckad med >300 artiklar skrivna av certifierade veterinärer och experter, och är din go-to app för personliga råd om hur du bäst tar hand om din katt eller hund. Ju mer du lär dig, desto bättre förutsättningar har du för att ta hand om ditt djur, och desto fler poäng tjänar du. Poängen kan sedan användas för att få rabatt på dina Lassie-produkter. Djurvård på nästa nivå är bara ett klick bort! 📲🐾
Appstore
Google Play

Fler artiklar