https://unsplash.com/photos/Fkwlgk2vQdA

Gör såhär när hunden kniper med ögat

Ögonskador hos hund kan skilja sig stort i allvarlighet och komplexitet, en allvarlig skada kan vara svårt att skilja på mot en mindre allvarlig ögoninflammation, och när de gäller ögon kan en försämring ske fort.

När hunden kniper med ögat

En grundregel gällande ögon är att om hunden kniper med det ena eller båda ögonen bör du betrakta det som ett akutfall och se till att få det undersökt så fort som möjligt, för att en eventuell behandling snabbt ska kunna sätta in. Det kan vara svårt att själv upptäcka skador på ögat, en veterinär kan exempelvis färga hornhinnan för att på så vis upptäcka skador som annars är de svåra att se.

Det finns även andra symtom på allvarlig ögonskada som du bör vara uppmärksam på och uppsöka en veterinär direkt om de uppstår:

  • Hunden har plötsligt blivit blind

  • Hunden verkar ha väldigt ont i ögat alternativt inte låter dig få komma åt för att titta

  • Hundens pupiller är olika stora

  • Ögat har ändrat färg eller ser annorlunda ut i färgen mot tidigare, eller gentemot det andra ögat

  • Svullnad runt ögats bindhinna

När hundens ögon rinner

Ibland händer det att hundars ögon rinner lite mer än vanligt. Att hundens ögon rinner mer än vanligt kan bero på flera olika saker. Att något stör hornhinnan, som exempelvis ett hårstrå eller någon typ av smuts är vanliga orsaker. Hundars tårvätska innehåller olika beståndsdelar och tårarnas uppgift är att hålla hornhinnan fuktig så att ögonen inte torkas ut.

När du kan behandla hemma

Om din hunds ögon rinner lite mer än vanligt men hunden har ögat helt öppet och i övrigt verkar obesvärad kan det räcka med att du sköljer ögonen med koksaltlösning i ett par dagar och droppar med smörjande ögondroppar som exempelvis Comfort-shield. Går tillståndet inte över eller förvärras ska du ta kontakt med en veterinär, likaså om ögon flödet är tjockt och varigt eller om ögat kladdar igen.

Om tillståndet inte går över eller om det förvärras behöver du ta kontakt med en veterinär. 
Om du är osäker kring din hunds tillstånd rekommenderar vi att du konsulterar online-veterinären FirstVet som du som Lassie försäkringskund har fria samtal till direkt i vår app.

Fler artiklar