Lassie
https://unsplash.com/photos/Fkwlgk2vQdA

Om ögonskador

Ögonskador hos hund kan skilja sig stort i allvarlighet och komplexitet, en allvarlig skada kan vara svårt att skilja på mot en mindre allvarlig ögoninflammation, och när de gäller ögon kan en försämring ske fort.
En grundregel gällande ögon är att om hunden kniper med det ena eller båda ögonen bör du betrakta det som ett akutfall och se till att få det undersökt så fort som möjligt, för att man en eventuell behandling snabbt ska kunna sätta in. Det kan vara svårt att själv upptäcka skador på ögat, en veterinär kan exempelvis färga hornhinnan för att på så vis upptäcka skador som annars är svåra att se. 
Det finns även andra symtom på allvarlig ögonskada som du bör vara uppmärksam på och uppsöka en veterinär direkt om de uppstår:
  • Hunden har plötsligt blivit blind.
  • Hunden verkar ha väldigt ont i ögat alternativt inte låter dig få komma åt för att titta.
  • Hundens pupiller är olika stora
  • Ögat har ändrat färg eller ser annorlunda ut i färgen mot tidigare, eller gentemot det andra ögat.
  • Svullnad runt ögats bindhinna
Om din hunds ögon rinner lite mer än vanligt men hunden har ögat helt öppet och i övrigt verkar obesvärad kan det räcka med att du sköljer ögonen med koksaltlösning i ett par dagar och droppar med smörjande ögondroppar som exempelvis Comfort-shield. Går tillståndet inte över eller förvärras ska du ta kontakt med en veterinär, likaså om ögon flödet är tjockt och varigt eller om ögat kladdar igen.
Om du är osäker på om din hund lider av en ögonskada så kan du alltid konsultera online-veterinären FirstVet som du som är Lassie försäkringskund har fri tillgång till direkt i vår app.

Fler artiklar