Så avgör du vad knölarna betyder på din hund

När hundar blir äldre är det vanligt att de får knölar, eller nybildningar som det också kallas. Knölar på din hund kan ha olika ursprung men ofta handlar det om någon typ av tumör, antingen en godartad eller en elakartad tumör. Ordet tumör betyder “knöl” och avslöjar inget om tumören är godartad eller elakartad. 

Godartade tumörer växer vanligtvis lokalt och sprider sig inte till andra delar av kroppen. En vanligt förekommande godartad tumör är fettknölar men andra exempel på godartade tumörer är vårtor. 

Elakartade tumörer kan sprida sig till andra delar av kroppen som kringliggande vävnader, lymfknutor eller inre organ. Då det är viktigt att avlägsna elakartade tumörer innan de hinner sprida sig bör du uppsöka en veterinär för att få hunden undersökt om du upptäcker en förändring i form av en knöl på din hunds kropp. 

Hur upptäcker jag knölar på min hund?

Genom att ta för vana att regelbundet känna igenom din hund kan du upptäcka en knöl eller nybildning tidigt medan den fortfarande är liten. Om du upptäcker en tumör tidigt innebär det ett mindre traumatiskt kirurgiskt ingrepp och procedur för hunden om strukturen behöver opereras bort. Det kan också innebära en mindre risk för att tumören ska ha hunnit sprida sig till andra delar av kroppen. 

Hur vet jag om en knöl är farlig?

Om du känner en knöl på din hund behöver det alltså inte alltid vara något farligt, men du måste se till att knölen blir undersökt för att veta om den är farlig eller inte. Det är inte möjligt att själv veta vad det är för typ av knöl eller nybildning som uppstått. Men du kan genom att regelbundet känna igenom hunden upptäcka knölar och nybildningar tidigt.

Om du känner en knöl på din hund rekommenderar vi att du låter en veterinär undersöka hunden. Särskilt viktigt är det om det är en knöl som växer snabbt. Veterinären kommer troligen behöva ta ett prov för att kunna avgöra vad det är för typ av knöl. Beroende på vad undersökningen visar kan det bli aktuellt att operera bort nybildningen.

Fler artiklar