Lassie

Depression hos hundar

Hundar anses vara lojala följeslagare och glada sällskap, men de kan också påverkas av känslomässiga utmaningar. I likhet med människor kan hundar uppleva perioder av sorg och depression.

Tecken på depression hos hundar

 • Aptitlöshet: En signifikant minskning av aptiten kan tyda på ett depressivt humör. Om en hund plötsligt tappar intresset för att äta bör den övervakas noga.

 • Social isolering: Naturligt sociala djur, hundar som undviker kontakt med andra hundar eller människor och drar sig undan kan signalera depressiva sinnesstämningar.

 • Förändrade sömnmönster: Ökade sömnbehov eller sömnstörningar kan vara tecken på känslomässig oro.

 • Minskad aktivitet och motvilja till lek: Om en vanligtvis aktiv hund tappar intresset för lek och aktiviteter kan det tyda på en depressiv fas.

 • Försummad pälsvård: Hundar är vanligtvis stolta över att ta hand om sin päls. Att plötsligt försumma sin päls kan betyda känslomässig påfrestning.

 • Förändrat beteende: Aggression, irritabilitet eller likgiltighet kan vara tecken på depressiva sinnesstämningar.

Potentiella orsaker till depression hos hundar

 • Miljöförändringar: Förflyttning, förlust av betydande figurer eller förändringar i hemmiljön kan påverka hundar känslomässigt.

 • Förlust av en följeslagare: En väns död, oavsett om det är människa eller djur, kan utlösa djup sorg hos hundar.

 • Brist på social interaktion: Hundar kräver social interaktion och uppmärksamhet. Långvarig ensamhet kan leda till depression.

 • Sjukdom eller smärta: Hälsoproblem, kronisk smärta eller sjukdomar kan påverka en hunds känslomässiga välbefinnande.

Vad du ska göra om din lurviga vän är deprimerad

 • Veterinärundersökning: Det första steget är alltid ett besök hos veterinären för att utesluta potentiella hälsoproblem.

 • Positiva miljöstimulans: Introducera nya aktiviteter, leksaker eller promenader för att göra din hunds liv mer intressant.

 • Ökad social interaktion: Spendera mer tid på att leka, gosa och uppmuntra positiva sociala interaktioner.

 • Beteendeterapi: I vissa fall kan det vara fördelaktigt att söka hjälp från en professionell hundbeteendeterapeut.

 • Medicinering: I svåra fall, överväg läkemedelsbehandling under överinseende av en veterinär.

Husdjurens välbefinnande och känslomässiga hälsa är lika avgörande som deras fysiska hälsa. Om du märker tecken på depression hos din hund är det viktigt att vidta snabba åtgärder och söka professionell hjälp.

Our app for Android and iOS

Höj ditt djurvårds-game: Hämta vår kostnadsfria app nu!

Vår app är fullspäckad med >300 artiklar skrivna av certifierade veterinärer och experter, och är din go-to app för personliga råd om hur du bäst tar hand om din katt eller hund. Ju mer du lär dig, desto bättre förutsättningar har du för att ta hand om ditt djur, och desto fler poäng tjänar du. Poängen kan sedan användas för att få rabatt på dina Lassie-produkter. Djurvård på nästa nivå är bara ett klick bort! 📲🐾
Appstore
Google Play

Fler artiklar