Lassie

Glykolförgiftning hos hund

Glykol som bland annat finns i kylarvätska och spolarvätska är något som är vanligt att ha hemma. Detta är något som är väldigt giftigt för din hund, därför är det viktigt att du håller vätskor som innehåller glykol på en plats som din hund inte kan komma åt.

Glykolförgiftning är livshotande

Glykol eller etylenglykol som är det egentliga namnet, finns bland annat i bromsvätska, kylarvätska och i spolarvätska. Det luktar inget men smakar sött och kan därför vara lockande för hundar att slicka i sig. Det är väldigt farligt för en hund att få i sig glykol och även en mycket liten mängd kan tyvärr vara livsfarligt för en hund och leder ofta till en så pass kraftig förgiftning att hunden kan avlida. En hund riskerar att dö av så lite som 4-7 ml etylenglykol/kilo kroppsvikt.

Glykol omvandlas i kroppen till substanser som orsakar njurskada hos hunden och även påverkan på hundens nervsystem och hjärta. Redan några få dygn efter intaget kan följderna av förgiftningen bli så pass allvarliga att hunden inte klarar sig.

Symtom på glykolförgiftning

Får hunden i sig glykol kan det ge akuta symptom som vinglighet, kräkningar, svaghet och kramper. Ökad törst och urinering är ett annat symtom på den njurpåverkan som sker. Allmäntillståndet hos en hund kan förändras relativt snabbt och de kan ibland ge intrycket av att de fryser eller är berusade under förgiftningen. Efter det första inledande förgiftnings stadiet kan det ibland gå att se en förbättring hos sina hundar, men den varar ofta bara en kort period innan det övergår till det sämre och hunden kan få ökad puls och svårt att andas. Du kan även se hosta, hård hjärtstöt och kramper som ibland är så allvarligt att hunden går in i koma.

Som med många andra förgiftningar hos hund liknar en glykolförgiftning andra förgiftningar genom att de har liknande symtom. Därför ska du alltid vid misstanke om glykolförgiftning åka direkt in till veterinären för en undersökning och möjlig fastställande av diagnos. Glykol tas upp väldigt snabbt av kroppen, så därför är en snabbt insatt behandling med bland annat dropp hos hund avgörande för ett eventuellt tillfrisknande. 

Diagnos

Vet hundägaren inte med sig att hunden fått i sig glykol kan fastställande av diagnos vara lite svår. Det som kan göra att veterinären upptäcker förgiftning är Kalciumoxalatkristaller i ett urinprov ca 6 timmar efter förgiftningstillfället. Allt eftersom förgiftningen är i kroppen kan man se avvikelser på blodprov gällande njurvärden och kaliumnivåer.

Behandling hos veterinär

Åker man in till veterinären i, max 1-3 timmar efter förgiftningstillfälle, kan hunden ges kräkmedel. Veterinären fortsätter behandla hunden även om den kräkts upp medlet. Då får hunden dels understödjande behandling som är avsedd att blockera det enzym som bryter ned glykolen i olika giftiga substanser. Det blockeras genom att tillförsel av alkohol ges via intravenöst dropp.

Förebygg glykolförgiftning

Placera alltid vätskor som innehåller glykol på en plats i hemmet som din hund inte kan komma åt! Var också försiktig och tvätta bort om du skulle råka spilla vätska med glykol. Låt inte heller din hund slicka på marken när ni befinner er på en plats där det finns fordon eller vätskor som kan innehålla glykol, som till exempel i ett parkeringsgarage. 

Om du misstänker eller vet att din hund fått i sig glykol ska du alltid direkt uppsöka en veterinär. Ring även till veterinärkliniken när ni är på väg in så att de hinner förbereda sig på att ni kommer.

Our app for Android and iOS

Höj ditt djurvårds-game: Hämta vår kostnadsfria app nu!

Vår app är fullspäckad med >300 artiklar skrivna av certifierade veterinärer och experter, och är din go-to app för personliga råd om hur du bäst tar hand om din katt eller hund. Ju mer du lär dig, desto bättre förutsättningar har du för att ta hand om ditt djur, och desto fler poäng tjänar du. Poängen kan sedan användas för att få rabatt på dina Lassie-produkter. Djurvård på nästa nivå är bara ett klick bort! 📲🐾
Appstore
Google Play

Fler artiklar