Att vara fodervärd

Uppfödare vill ibland ha möjligheten att avla på hundar som inte bor kvar hemma. När en valp säljs med avelsrätt kallas det att hunden placeras ut på foder. Att vara fodervärd betyder att du tar hand om en valp som ägs av uppfödaren. Det finns några olika fodervärdsavtal som uppfödaren kan använda och de vanligaste är upprättade av SKK (Svenska Kennel Klubben).

Helfodervärd

I detta avtal betalar inte valpköparen för valpen men ingår då ett avtal med uppfödaren som då har möjlighet att ta två kullar på en tik med minst en levande valp i varje kull i max fem år eller tills den dagen hon fyller sju år. Hunden skrivs sedan över på fodervärden. För fodervärd av en hanhund kommer man överens om antal valpkullar men dock maximalt sex valpkullar med minst en levande valp per kull, som längst fem år eller tills hanen fyllt sju år.

Halvfodervärd

Halvfodervärd är exakt samma sak som helfodervärd men att åtagandena för uppfödare och fodervärd halveras. Alltså betalar fodervärden ett reducerat pris för valpen och med rättigheten för uppfödaren att ta en valpkull på tiken. För hanhund har uppfödaren rätt till tre parningar i vanliga fall. Sedan skrivs hunden över på fodervärden.

Vad gäller för dig som fodervärd?

Du måste följa avtalet och med det ge rätten till uppfödaren att kunna para din hund. Det betyder att när du är fodervärd till en tik måste du lämna bort henne när det är dags för valpning. Här handlar det om minimum 10 veckor som tiken blir hos uppfödaren per kull. Uppfödaren har också rätt till att delta på utställning, prov och tävling med din hund.

Vem står för försäkring?

Det är i vanliga fall fodervärden som står för underhållande kostnader kring hunden och även försäkringen men det kan skiljas åt. Det är viktigt att skriva in i avtalet vad som gäller kring betalning av både försäkring och andra kostnader.

Fler artiklar