Lassie
https://unsplash.com/s/photos/dog-in-forest

What applies when your dog is off-leash in the forest?

Att ta med sin hund ut i skogen är en fantastisk upplevelse både för hund och ägare. Det ger möjlighet till motion, upptäcktsfärder och kvalitetstid tillsammans i naturen. Dock finns det viktiga regler att följa för att säkerställa att naturen, viltet och andra människor inte störs. Här är en översikt på vad som gäller för hundar i skogen, med fokus på Sverige.Lagen om Tillsyn över Hundar och Katter


I Sverige regleras tillsynen av hundar i skogen genom lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Lagen syftar till att förebygga att hundar orsakar skada eller olägenheter i naturen och samhället.Generellt gäller följande för hundar i skogen:

  • Under våren och sommaren: Det finns ofta striktare regler under våren och tidig sommaren, vanligtvis från den 1 mars till den 20 augusti. Under denna period måste hundar hållas under särskilt sträng uppsikt eller vara kopplade för att skydda viltet under dess mest känsliga period när ungar föds och växer upp.

  • Året runt: Även utanför den specifika perioden bör hundar inte tillåtas springa lösa i skog och mark där de kan störa eller jaga vilt. Kort sagt är det viktiga att hunden hålls under sådan uppsikt att de omedelbart kan kallas till sig för att kopplas.

Varför är Dessa Regler Viktiga?

  • Skydd av vilt: Hundar kan, även de mest väluppfostrade, ge efter för sina naturliga instinkter och jaga vilt. Detta kan leda till onödigt lidande för vilda djur och störa det lokala ekosystemet.

  • Respekt för andra människor: Inte alla människor är bekväma runt hundar. Att hålla din hund kopplad är ett sätt att visa hänsyn till andra naturbesökare.

  • Säkerhet för din hund: Genom att hålla din hund under uppsikt eller kopplad minskar du risken för att den går vilse, skadar sig, eller blir inblandad i en olycka.

Undantag och Särskilda OmständigheterDet finns situationer där hundar får lov att vara lösa, som under jakt eller vissa former av hundträning, men dessa aktiviteter är strikt reglerade och kräver ofta särskilt tillstånd.Sanktioner
Om en hundägare inte följer reglerna kan det resultera i böter eller, i värsta fall, att hunden omhändertas. Det är därför viktigt att alltid vara uppdaterad om de regler som gäller och att följa dem.


Sammanfattning


Att ta med sin hund ut i skogen är ett underbart sätt att njuta av naturen, men det kräver ansvar och respekt för de regler som finns för att skydda vilt, natur och andra människor. Genom att följa dessa enkla regler kan vi alla bidra till att skogarna förblir en välkomnande plats för alla besökare, oavsett om man har ben eller tassar

Our app for Android and iOS

Höj ditt djurvårds-game: Hämta vår kostnadsfria app nu!

Vår app är fullspäckad med >300 artiklar skrivna av certifierade veterinärer och experter, och är din go-to app för personliga råd om hur du bäst tar hand om din katt eller hund. Ju mer du lär dig, desto bättre förutsättningar har du för att ta hand om ditt djur, och desto fler poäng tjänar du. Poängen kan sedan användas för att få rabatt på dina Lassie-produkter. Djurvård på nästa nivå är bara ett klick bort! 📲🐾
Appstore
Google Play

Fler artiklar