Liten hund

Vad är aggressivitet hos hund?

Det vi människor upplever som en aggressiv hund är mycket mer komplicerat än ren aggressivitet. Beteendet är mer eller mindre "lätt" för somliga hundar att uppvisa beroende på rasen. Vissa hundraser har mer vakande och vaktande beteende i sin arbetarbakgrund. Hundar kan tolkas som aggressiva på grund av att de hoppar över de "naturliga aggressionshämmande signalerna".
Ingen hund föds aggressiv. Alla hundar har aggressionshämmande signaler, det vill säga att det finns flera olika kropps-, ansikts- och ljudsignaler som hunden först visar upp, för att bli av med det osäkra, skrämmande och/eller opålitliga beteendet från annan individ/situation, innan hunden tar till aggression. Aggression är destruktivt för varje hund och det är ett beteende som kan leda till förlust av liv och lem.
Eftersom hundar är flock individer är det väldigt irrationellt att börja slåss, då en sårad flockmedlem försvårar för flockens ve och väl. Därför finns aggressionshämmande signaler som "alla" hundar förstår och normalt respekterar och på så vis minskar aggressivt beteende främst inom flocken. Tänk på att du ingår som flockmedlem, det vill säga att hunden uttrycker aggressionshämmande signaler lika mot annan hund som mot dig, familjemedlem/människor.
Hundar som av någon anledning inte vuxit upp med andra hundar och eller har en mor/tik som är väldigt stressad/rädd kan uppvisa aggressivitet tidigt. Uppväxten och miljön hunden lever i påverkar kommande beteende till stor grad och detta kan drabba alla hund individer. En hund som är skadad/har smärta kan uppvisa aggression, vid närmande från oss.
 En hund som uppvisar aggressivt beteende informerar om att den känner sig osäker och inte vill ha närmande.

Fler artiklar