Lassie
Old dog

Ryggsmärta hos hund

Att en hund har ont i ryggen kan bero på flera olika anledningar. Det finns många tillstånd som kan ge smärta i ryggen, hunden kan exempelvis ha råkat ut för en skada i ryggmuskulaturen eller drabbats av diskbråck. 
Det finns flera olika symtom som kan visa att en hund har ont i ryggen, några exempel är:
  • Hunden har svårt att ändra position mellan liggande, sittande eller stående 
  • Hunden ruskar inte på sig längre eller avbryter en ruskning mitt i rörelsen
  • Hunden rör sig kutryggigt, stelt och spänt, försiktigt och långsamt
  • Hunden kan upplevas nedstämd på grund av smärta
Om din hund uppvisar tydligt obehag när du exempelvis trycker på ryggen, ska du snarast kontakta veterinär, detsamma gäller om du har noterat andra avvikande symtom som de som beskrivs ovan. 
Om din hund har så pass ont i ryggen att den har svårt att resa sig, stå, gå eller blir vinglig, ska du betrakta det som ett akutfall. Då måste du uppsöka en veterinär direkt, utan dröjsmål, så din hund snabbt blir undersökt. 
Är du osäker på om din hund har ont i ryggen och behöver komma till en fysisk veterinär, rekommenderar vi att du tar kontakt med en digital veterinär som kan göra en första bedömning via video. Du som är Lassie försäkringskund har fria samtal till FirstVet!

Fler artiklar