Lassie
Hund i bil

Problem vid bilåkning, åksjuka eller bilrädsla?

Bilkörning är något som hos vissa hundar går helt problemfritt medan vissa hundar upplever ett stort obehag, stress eller illamående. Om du har en hund som flåsar, gnyr, blir stressad, kräks eller får diarré vid bilkörning bör du fortsätta att läsa! Det finns två huvudsakliga orsaker till att hundar upplever obehag eller illamående vid bilkörning: 1. Åksjuka Hunden blir åksjuk av bilåkningen på grund av rörelser som påverkar balanssinnet. Detta är vanligast på valpar/unghundar där balansorganet inte är helt färdigutvecklat och kan ofta avta med åldern. Åksjuka hundar blir liksom människor värst påverkade när det är gropigt/svängigt och kan bli oroliga, dregla och kräkas. 2. Rädsla för bilåkning Den absolut vanligaste orsaken till obehag vid bilkörning, rädsla misstas tyvärr ofta för åksjuka. Även dessa hundar kan blir illamående, dregla och kräkas och är ofta oroliga och flåsiga större delen av resan. I grava fall kan de även kissa och bajsa under bilfärden. Denna rädsla växer inte bort av sig själv utan kräver regelbunden träning. En bilrädd hund kan ofta dra sig för att hoppa in i bilen, kan sitta och darra och är ovillig att ta emot godis. Ofta är inte åksjuka och bilrädsla helt separerade utan det ena kan leda till det andra. Till exempel kan en valp som upprepade gånger blivit åksjuk få kvarstående rädsla för bilkörning även om illamåendet avtagit. Vad kan du göra för att få hunden att må bättre i bilen? Det är mycket vanligt att djurägare vänder sig till veterinärer för att få illamåendedämpande medicinering eller lugnande preparat till hunden för att tackla bilkörningen bättre. Det är inte nödvändigtvis fel att ta hjälp av medicinska preparat (speciellt inte i tillfällen där det rör sig om åksjuka) men för en bilrädd hund är träning nödvändigt för bättring på lång sikt. Hur du kan träna bort bilrädsla! Hjärnan är som mest anpassningsbar i ung ålder så glöm inte bilträningen när du tränar din valp. Nedanstående metod gäller både för valpar och vuxna hundar som upplever obehag vid bilkörning. Kom ihåg att avancera långsamt och inte fortsätta till nästa steg förrän hunden behärskar det föregående, detta kan ta veckor till månader. 1. Börja med att vänja hunden vid att vara runtomkring bilen: Be hunden att sitta bredvid bilen på olika platser och belöna med beröm och godbit när den sitter. Upprepa detta tills hunden är helt avslappnad och glad när den befinner sig kring bilen. 2. Ha bilen avstängd och be hunden hoppa in i bilen. Belöna både när hunden hoppar in och om den lägger sig avslappnat i bilen. Ni kan även sitta tillsammans i bilen och ”bara vara”, belöna när hunden är lugn. Öka hundens tid i bilen med någon minut åt gången. Upprepa detta många gånger tills hunden är avslappnad vid att ligga/sitta lugnt i bilen. 3. Starta motorn utan att köra någonstans. Upprepa ovanstående övning med motorn igång. Belöna när hunden håller sig lugn även när motorn startas. 4. Kör några meter och belöna om hunden håller sig lugn. Om hunden stressar upp sig så fort bilen rullar får man backa till föregående punkter. Öka successivt längden på körsträckan med några meter till någon minut åt gången. Du bör undvika att köra bil med hunden under träningsperioden då obehagliga upplevelser av bilkörningen gör att hunden backar i träningen och det självförtroende som hunden börjat bygga upp riskerar att raseras. Det är viktigt att hunden förknippar bilåkning med roliga aktiviteter, under punkt 4 bör du därför köra korta sträckor och belöna hunden genom att komma ut och få leka (dragkamp, frisbee, boll etc). Kör en bit till och upprepa. När hunden vant sig vid längre sträckor kan du åka till hundrastplatser där hunden får leka eller andra mål som upplev som positiva. När hunden är i startfasen av att åka med i bilen bör du försöka se till att majoriteten av bilturerna är till en rolig plats!
Andra åtgärder som kan minska illamående/obehag:
  • Undvik att ge hunden mat de sista 3-4 timmarna innan bilresa, att nyligen ha ätit ökar nämligen risken för illamående.
  • Ha sval temperatur i bilen, värme och stillastående luft ökar risken för illamående.
  • Att kunna se omgivningen eller inte: vad som fungerar bäst varierar mellan olika individer. Om hunden verkar lugnare/mindre illamående om den får se ut kan du överväga bilsele i sätet istället för en bur i bagageluckan.
  • Vissa hundar reagerar på flimrande ljus som kan uppstå när solen lyser genom träd på sidan av vägen. Här kan det hjälpa att sätta upp skuggande skärmar på bilfönstret eller försöka avvakta bilresan till skymning.
  • Gör vägval utifrån hunden: Försök observera och lära känna din hunds svagheter. Beroende på om det är svängiga vägar eller hög fart som stressar hunden kan ni göra vägval utifrån detta. Kör så mjukt ni kan.

Fler artiklar