https://unsplash.com/photos/vwkUx1DhLDY

Vad du bör göra om hunden ätit något olämpligt föremål

Hundar kan vara nyfikna och glupska, det är lätt hänt att de stoppar i sig något som de inte borde. Det går snabbt och det är inte alltid lätt att märka när det sker.
Detta drabbar oftare unga hundar som tycker det är spännande att prova att tugga på saker men det händer såklart även äldre hundar som har en benägenhet att ibland äta olämpliga saker. En hund som ätit något som fastnat i mag tarmkanalen kan uppvisa symtom som kräkningar, upphörd aptit, påverkat allmäntillstånd och smärta från buken. Främmande kropp är veterinärers benämning på när någonting fastnar i hundens mag tarmkanal. Om hunden stoppat i sig något som kan riskera att skada eller orsaka stopp i tarmen bör du omedelbart kontakta en veterinär. Anledningen till att det är bråttom är att ju längre tid det gått sedan hunden svalt föremålet så ökar risken att det inte går att få upp föremålet med inducerat kräkmedel.
Om ett föremål fastnat i tarmen är det också viktigt att det åtgärdas snabbt, annars kan tarmen ta skada. Veterinären kan komma att försöka få hunden att kräkas upp föremålet med ett speciellt kräkmedel, det beror dock på vilken typ av föremål eller gift det rör sig om. Du får inte själv försöka få hunden att kräkas, om du söker på internet kan du få tips om att försöka få hunden att kräkas med salt. Detta bör du absolut inte göra då det kan leda till saltförgiftning vilket är ett livshotande tillstånd för din hund.
I vissa fall kan veterinärer anse att det är olämpligt att få hunden att kräka upp ett föremål, då kan de istället behöva plocka ut föremålet ur magsäcken under narkos, eller ge något för att underlätta passagen genom tarmen. Om hunden ätit något vasst rekommenderas i vissa fall sparris, som kan hjälpa till att linda in föremålet för att underlätta vidare passage i tarmen. Om du misstänker att din hund ätit något olämpligt, ring då alltid och rådfråga veterinär för att få bästa råd för just din hund! Du som är Lassie kund har alltid fria samtal till FirstVet. Exempel på några föremål som riskerar att skada eller orsaka stopp i hundens tarm är: • Vantar • Strumpor • Tyg • Öronproppar (extra farligt för små hundar) • Snöre eller tråd • Stenar • Plastpåsar • Tamponger • Bindor • Pipleksaker • Majskolvar • Vassa föremål Något du kan göra för att undvika att hunden stoppar i sig något farligt är att hundsäkra ditt hem. Detta innebär att du ser till att allt som kan vara farligt för hunden finns utom hundens räckhåll.

Fler artiklar