Katt på soffa

Urineringsproblem bland katter

Urinvägsproblem är något som faktiskt är vanligt förekommande bland katter. Trots att det är vanligt är det förstås viktigt att de tas på allvar och att en veterinär får undersöka en katt som uppvisar symtom på urineringsproblematik. 
Både hon- och hankatter drabbas av urinproblem, men det finns vissa skillnader i typen av problem som de drabbas av. Det är nämligen så att det är vanligare att hankatter kan drabbas av urinstopp medan urinvägsinfektion är vanligare bland honkatter. 
Vanliga symtom som kan vara tecken på att en katt drabbats av urinproblem är att katten kissar oftare än vanligt. Ibland försöker katten också kissa långa stunder och väldigt frekvent utan att något kiss kommer, ibland kommer enbart små mängder. I bland kissar en katt med urinproblem utanför lådan. 
Symtom på urinproblem kan ha en rad olika orsaker, men gemensamt för de alla är att de är viktiga att ta på allvar. Ett urinstopp är exempelvis ett livshotande tillstånd. Därför bör du alltid ta med en katt med urinproblem till veterinären för att bli undersökt och därmed få svar på vad symtomen beror på. 
Men vad händer på plats hos veterinären? Ofta börjar veterinären med att ta ett urinprov på katten som uppvisar symtom på urinvägsproblem. Urinprovet kommer hjälpa veterinären att säga mer om underliggande orsaker till symtomen. Ibland behöver veterinären också göra ett ultraljud på katten och i vissa fall krävs röntgen och blodprov också som en del i undersökningen.

Fler artiklar