Katt utomhus

Urinvägsinfektion hos katt

Hos katter under 10 år är det relativt ovanligt med urinvägsinfektion. Det är vanligare hos äldre katter men det är fortfarande ovanligt, speciellt i jämförelse med andra orsaker som kan ligga bakom urinbesvären hos en katt. Men urinvägsinfektioner förekommer på katt och vid misstänkt urinvägsinfektion är det viktigt att åka in till veterinären så att katten kan bli undersökt ordentligt och få passande behandling. 
En urinvägsinfektion hos katt uppstår då bakterier får möjlighet till fästa i urinvägarna, oftast via ascenderande infektion. Urinblåsan är normalt steril så det ska inte finnas några bakterier där. Om bakterier tar sig in kan en infektion uppstå, urinblåsans vägg kan bli inflammerad vilket kan förekomma smärtsamt hos katter, speciellt när de försöker kissa. 
Urinvägsinfektion är mer ovanligt hos hankatter men kan förekomma oftare hos honkatter. Det är inte alltid så att om bakterier tar sig in till urinblåsan att de orsakar en infektion, i vanliga fall är kattens lokala försvarssystem ganska bra på att ta hand bakterierna innan de får fäste och en infektion utvecklas men misstänker du att din katt har en urinvägsinfektion ska katten tas med till veterinären för en undersökning.
Vid en urinvägsinfektion hos katt är symptomen liknande som vid andra urinbesvär de kan ha. Katten går på lådan oftare än vanligt och försöker urinera även fast det endast kommer ut lite eller inget alls. Ibland kan de urinera utanför lådan eller på andra ställen runtom i huset och det är inte ovanligt att de små-kissar hela tiden, dels på grund av de urinträngningar de upplever. Ofta är det smärtsamt att kissa för katten och det kan ibland förekomma blod vid urinering. Annat att vara uppmärksam på är att urinet kan lukta dåligt. Vid vissa tillfällen kan allmäntillståndet bli nedsatt, katten kan få feber, äta sämre och visa symptom på smärta från buken.
För att se om katten har urinvägsinfektion behövs ett urinprov tas och analyseras. Hos veterinär tas ett urinprov antingen via kateter eller stick via buken i urinblåsan, det sistnämnda görs ofta med hjälp av ultraljud. Provet analyseras och odlas därefter på framförallt vid fynd av bakterier i ett så kallat urinsediment, så att eventuella bakterier hittas och du får reda på vilken typ det är som växer och vilken typ av antibiotika som ska användas för katten enligt resistensundersökning. 
Vid urinvägsinfektion hos katt behandlas de med en antibiotikakur men om katten skulle få upprepade urinvägsinfektioner är det viktigt att underliggande orsak utreds då en återkommande infektion kan bero på andra sjukdomar, tex. urinstenar, njurproblem eller tumörer.

Fler artiklar