Hundvalpar

Undvik att råka köpa en smuggelhund

Smuggelhundar är precis som namnet beskriver – hundar som förts in i Sverige olagligt med ofullständiga papper eller utan uppfyllda vaccinationer antingen av privatpersoner eller organisationer. Det främsta syftet är att tjäna pengar då många av hundarna är (eller påstås vara) av raser eller blandningar som är kostbara och som det kan vara en lång väntetid på hos uppfödare i Sverige. Men varför skulle det vara så mycket sämre med en utländsk hund bara för att den inte har riktiga papper? Den faktor som ofta betonas ur samhällssynpunkt är införsel av sjukdomar som vi hittills lyckats hålla oss fria från i Sverige och som kan spridas både bland hundar och till oss människor. Den mest välkända och fruktade bland dessa är Rabies, en obotbar och mycket plågsam sjukdom för såväl människor som djur som näst intill alltid leder till döden. Problemet med Rabies är att smittade individer kan bära viruset latent i veckor, månader och till och med år innan symtomen bryter ut. Detta innebär att du kan köpa en till synes frisk smuggelhund som undgått kravet om rabiesvaccinering vid importering som i efterhand utvecklar symtom. Eftersom viruset smittar genom saliv kan du som hundägare bli smittad vid bitlek eller ett bett (vilket tyvärr är stor risk eftersom många smittade individer utvecklar aggressivitet när symtomen bryter ut). Utöver rabies ökar även risken för införsel av sjukdomar som Leichmanios (blodparasit som kan smitta till människa med dödlig utgång), TVT (smittsam tumörsjukdom mellan hundar) och mycket annat som vi i Sverige hittills är förskonade emot. Förutom sjukdomsspridning är hundens hälsa en viktig faktor till att undvika att köpa en smuggelhund. Många av hundarna har separerats från mamman långt tidigare än rekommenderad ålder (8 veckor), och har genom utebliven modersmjölk inte fått de viktiga antikropparna som är nödvändiga för valpens immunförsvar den första tiden. Dessa valpar har ökad risk för att drabbas av sjukdomar och har i många fall inte genomgått en veterinärundersökning innan försäljning.
Tyvärr är det inte heller ovanligt med beteendeproblem. De första veckorna i valpens liv är av stor vikt för socialisering och tillvänjning till människor och främmande miljöer och då många av valparna har utsatts för stress, omild hantering och plågsamma transportförhållanden ökar risken för otrygghet och aggressivitet som kan ta lång tid och mycket arbete att träna bort. Men vad kan du göra inför hundköpet för att undvika att råka köpa en smuggelhund?
  • Be om att få träffa valpen tillsammans med sin mamma i hemmiljön innan köpet. Samtliga valpar och tiken bör se friska och välnärda ut och miljön bör vara ren och hygienisk. Om du möter upp försäljaren på allmän plats och denne har flera valpar av olika raser och ålder är det en stark varningssignal.
  • Köp inte en valp som inte är besiktigad, vaccinerad och fullt frisk. Seriösa uppfödare bör leverera valpen grundvaccinerad (görs vid ca 8 veckor) tillsammans med ett besiktningsintyg från veterinär som är högst 7 dagar gammalt.
  • Acceptera aldrig att köpa en valp som är yngre än 8 veckor. Det är olagligt att separera valparna från modern innan 8 veckors ålder.
  • Var på din vakt om valpen är yngre än 15 veckor och har utländskt pass/sägs ha importerats från annat land. Eftersom rabiesvaccination är ett krav för import från alla länder (utom Norge), vaccinen tidigast bör ges vid 12 veckor och inte är giltig för gränspassage förrän 3 veckor (21 dagar) efter vaccinationsdatumet är det inte möjligt att importera en valp yngre än 15 veckor lagligt.
  • Om valpen påstås ha en stamtavla bör du kunna få se bevis på detta innan eller vid överlåtelsen av valpen, acceptera inte att försäljaren skall ”skicka detta senare”.
  • Se till att få en köpehandling/kontrakt där säljarens fullständiga namn, adress och telefonnummer framgår. Kontrollera gärna att uppgifterna stämmer innan köpet, det är viktigt att du har möjlighet att kontakta säljaren efter köpet om något skulle hända.
  • Bli alltid misstänksam vid försäljning av valpar till ett lägre pris än motsvarande valpar på marknaden.
  • Det är lag på att samtliga hundar i Sverige skall vara id-märkta. De flesta seriösa försäljare gör detta före leverans av valpen (det skall göras före 4 månaders ålder). Intyg på märkningen skall du få vid köpet och chipnumret ska framgå av besiktningsintyget. En importerad hund kan aldrig importerats lagligt om den inte är id-märkt eftersom detta är ett krav för gränspassage.
  • Om du köper en valp som sägs vara lagligt importerad från ett annat land bör du begära att få se alla officiella dokument för införsel och du bör även få med dessa dokument när du övertar hunden.
  • Det är olagligt att kupera (modifiera/skära av) öron eller svans på hundar i Sverige. Om valpen är kuperad är det antingen en import eller gjorts olagligt. Köp inte dessa hundar då kupering är ett oetiskt kosmetiskt ingrepp som hämmar hundens förmåga att kommunicera.
Var aldrig rädd för att ställa frågor eller begära ovanstående av försäljaren. Alla seriösa uppfödare, oavsett renrasiga eller blandrashundar, är lika måna som köparen om att hundarna hamnar i ett lämpligt och kärleksfullt hem och att försäljningen går rätt till!

Fler artiklar