Valp som springer

Träna med en tonårsvalp

Det kan bli lite knepigare att träna en valp som går genom sin tonårsfas, därför har vi listat ett par användbara knep som du kan tänka på - det är fortfarande dina regler som gäller, och det är fortsatt viktigt att hunden förstår att det är du som bestämmer och inte tvärtom.
Sänk tonläget när du kallar på din hund - som valp kan den ha blivit van vid att man använder ett ljust tonläge. Ett ljust tonläge signalerar för en vuxen hund att du är undergiven eller att det du säger inte är på allvar. Öka kravet på att din hund ska komma ihåg ett kommando längre - du ska inte behöva upprepa ett visst kommando flera gånger. Vänj din hund vid att inte få godis som belöning varje gång den lyder dina kommandon - vänj den vid att lyda dina kommandon i olika miljöer, runt andra hundar etc.

Fler artiklar