https://unsplash.com/photos/x3diQmA3VLI

Spökåldern

När din valp börjar närma sig tonåren kan det hända att valpen helt utan anledning blir rädd för olika saker. Närmare bestämt så handlar det om att valpen kan bli rädd för saker som tidigare inte alls gett någon reaktion, som den tidigare varit helt okej med. Detta inträffar i samband med att valpen går in i sin könsmognadsfas, vilket brukar ske när den är runt 5 månader.
Oavsett hur just din valp reagerar under den så kallade spökåldern är det viktigt att du hjälper valpen ur perioden på rätt sätt, så att varken du eller valpen i fråga behöver handskas med problemen i vuxen ålder. Nedan går vi igenom vad du behöver veta om spökåldern!
När inträffar spökåldern hos valpar? Spökåldern brukar inträffa då valpen är mellan 5-7 månader gammal. Det vill säga, det sker i samband med att valpen börjar bli tonåring, vilket är i samma veva som valpen påbörjar sin könsmognad. En hel del förändringar kommer alltså att ske, vilket även är det som representerar den så kallade spökåldern.
Kännetecken under spökåldern Precis som när vi människor går in i puberteten blir påslaget av hormoner extra högt under denna period även för valpar, vilket innebär att valpen kan bli något förvirrad. Det kan därmed även resultera i diverse beteendeförändringar, så som att valpen blir aggressiv mot andra hundar, att valpen blir mindre social eller att valpen slutar lyssna på dig.
Valpen blir rädd Den mest framträdande beteendeförändringen, som även är det som kännetecknar spökålderns start, är att valpen blir rädd för saker som den tidigare inte varit rädd för. Det kan till exempel handla om att din valp helt plötsligt blir rädd för tutande bilar eller fallande löv, trots att ni varje dag innan detta mött både tutande bilar och löv utan problem. Att denna fas kallas just spökåldern beror helt enkelt på att det kan liknas med att det ”spökar” i hundens hjärna då beteendet förändras utan förvarning och utan anledning.
Hur ska jag agera? Att valpen går igenom denna förvirrande fas är något som även du som matte eller husse måste gå igenom. För att det inte ska bli allt för utmanande är det viktigt att du vet om vilka olika faser din hund kommer gå igenom, vad som kännetecknar dem och hur du går tillväga för att bemöta det.
Annars kan det bli väldigt påfrestande för er båda, vilket saboterar såväl för dig som för valpen i fråga då den kräver stöd och hjälp från dig. Vet du inte hur du ska bemöta dessa olika faser och hjälpa valpen ur dem kan det leda till tråkiga konsekvenser längre fram. Så hur ska man agera då valpen är i spökåldern? Ta del av våra tips nedan!
Regler är viktigt När din valp går från barn till tonåring är det extra viktigt att du visar vad som gäller i hushållet. Regler är en mycket bra riktlinje att gå efter för att lära hunden hur den ska bete sig, vad som är rätt och vad som är fel. Tänk dock på att samtliga medlemmar i hushållet måste vara konsekventa med dessa regler för att valpen ska lära sig på riktigt.
Visa att farorna inte är faror Det som absolut tydligast visar på att valpen befinner sig i spökåldern är som sagt att den blir rädd för saker som tidigare inte alls varit läskiga. För att hunden ska komma ur detta beteende utan långvariga konsekvenser måste du visa valpen att ”farorna” inte är faror. Det vill säga, du ska konfrontera dem tillsammans med valpen.
Detta gör du dock inte genom att tvinga valpen till att göra något. Om valpen är rädd för löv ska du istället visa att lövet inte är farligt, det genom att exempelvis ta upp ett löv, leka med det eller hålla i det. Låt sen valpen gå fram till lövet på eget behag – försök skapa en nyfikenhet för att få bort rädslan. Belöna och upprepa.
Något du absolut ska undvika är att ömka valpen då den visar rädslor för något. Gör du det förstärker du rädslan, vilket i sin tur endast kommer förvärra problemet och göra det mer långvarigt. Öva på att övervinna rädslan genom att vara konsekvent och ha roligt på vägen!
Miljöträning En annan sak som kan få hunden att övervinna sina rädslor är miljöträning. Det vill säga, den träning där hunden får uppleva, se och testa på nya miljöer, platser, omgivningar och situationer kommer göra gott för osäkerheten. Ju fler saker valpen får följa med på desto mer van kommer den bli.

Fler artiklar