https://unsplash.com/photos/sXU6BeWoZqI

Rinniga ögon hos hund

Ibland händer det att hundars ögon rinner lite mer än vanligt. Att hundens ögon rinner mer än vanligt kan bero på flera olika saker. Att något stör hornhinnan, som exempelvis ett hårstrå eller någon typ av smuts är vanliga orsaker. Hundars tårvätska innehåller olika beståndsdelar och tårarnas uppgift är att hålla hornhinnan fuktig så att ögonen inte torkas ut.
Viktigt att komma ihåg är att om hundens öga är kladdigt eller om flödet består av var ska du kontakta en veterinär, detsamma gäller om hunden kniper med det ena eller båda ögonen. 
Om ögonflödet kan liknas med ett normalt tårflöde och du upplever hunden som helt obesvärad samtidigt som den har båda ögonen öppna kan du själv prova att hålla rent kring ögat. Du kan prova att droppa med smörjande ögondroppar, exempelvis Comfort-shield.
Om tillståndet inte går över eller om det förvärras behöver du ta kontakt med en veterinär.  Om du är osäker kring din hunds tillstånd rekommenderar vi att du konsulterar online-veterinären FirstVet som du som Lassie försäkringskund har fri tillgång till direkt i vår app.

Fler artiklar