Paddor och katter

Det kan vara bra att veta att paddor faktiskt har ett gift som de kan utsöndra när de känner sig hotade. Om en katt slickar eller biter på en padda kan de få i sig giftet från paddans körtlar på ryggen. De kan då börja salivera mycket och bli illamående och trötta.

Vad ska jag göra?

  • Håll din katt under observation
  • Så fort som möjligt skölj ur munnen
  • Titta i munhålan efter tecken på skador
  • Leta efter material som sitter fast mellan tänderna

Behöver jag söka veterinär?

I regel är detta tillstånd ofarligt och går över efter några timmar upp till ett dygn. Om katten inte är kraftigt påverkad kan man avvakta med att uppsöka veterinär. Håll koll på din katt och uppsök en veterinär om din katts allmäntillstånd kraftigt försämras.

Fler artiklar