Katt närbild

Om kattens öron

Hörseln är ett sinne som är viktigt för katter. Deras hörsel är väldigt bra speciellt är de bra på att höra högfrekventa ljud! Katterna använder också sina öron för att kommunicera med omvärlden. Därför är det som du säkert förstår väldigt besvärligt för en katt att drabbas av problem med öronen som kan orsaka klåda och smärta! 
Ett friskt kattöra ska inte lukta illa, inte vara svullet, rött eller ömt. Om detta inte stämmer in på din katts öron kan det vara tecken på att din katt har problem med sina öron som kan orsaka både smärta och klåda. Genom att ta för vana att regelbundet undersöka din katts öron kan du tidigt upptäcka om katten börjar få problem med sina öron. 
Öronskabb är en vanlig orsak till att framförallt unga katter har klåda mot öronen och är också en orsak till att katter kan drabbas av öroninflammation. Öronskabb är en slags parasit som hos drabbade katter trivs och lever i hörselgångarna och i huden utanför örat. Skabbdjuren är väldigt små och de är svåra att se. Du kan däremot känna igen öronskabb genom att katten har ett svart typ av sekret som kan se ut som kaffesump i öronen. Alla katter kan drabbas av öronskabb, men det är mer vanligt förekommande att kattungar drabbas. 
Om du har en katt som kliar sig mycket mot öronen, eller om du upptäckt svart innehåll i kattens öron och du misstänker att den drabbats av öronskabb bör du kontakta veterinären för att katten ska få den hjälp den behöver. Det är viktigt att diagnosen ställs snabbt så rätt behandling kan sättas in så snabbt som möjligt, dels för att katten ska slippa besvär med klåda men också för att undvika smittspridning och att katten drabbas av inflammation i örongången. 
Veterinären behöver undersöka kattens öron för att fastställa om det är öronskabb katten drabbats av eller om den har något annat öronproblem. Då skabbdjuren är väldigt små behöver veterinären ofta ta hjälp av ett mikroskop för att vara helt säkra på att det är öronskabb katten har drabbats av. När rätt diagnos har ställts kan katten sedan få den behandling som behövs.

Fler artiklar