Om kastrering av tik

Det finns många anledningar till att hundägare funderar på att kastrera sina tikar. Ett exempel på en anledning är att hundägare väljer att genomföra en kastrering då de inte vill riskera att tiken blir dräktig. Oavsett vad anledningen till kastreringen är går proceduren och själva utförandet till på samma sätt – äggstockarna, eller äggstockarna och livmodern tas bort vilket medför att tiken inte kan bli dräktig. Om du inte tänkt använda din hund till avel kan du överväga att kastrera din hund.
Det finns både för- och nackdelar med att kastrera en tik och det är viktigt att du tar del av både för och nackdelar innan du beslutar dig, du bör också föra en dialog med din veterinär om detta. 
Varför genomföra en kastrering av tik? Beroende på hur just du ser på saken kan kastrering av en tik kännas som ett antingen dåligt eller bra ingrepp. Oavsett hur just du ställer dig till detta medför proceduren, som innebär att man tar bort livmodern, eller livmodern och äggstockarna, att tiken inte kan bli dräktig.
Fördelar med kastrering
Ingen risk för oönskad dräktighet Om din tik är kastrerad finns det ingen risk för en oönskad dräktighet.
Tiken slipper löpen Det kan även vara ett fördelaktigt val om du upplever att din tik mår väldigt dåligt av att löpa. Vissa tikar kan drabbas av tuffa och påfrestande skendräktigheter, något som kan leda till att tiken bland annat upplevs deprimerad och ledsen. Då kan en kastrering göra skillnad i och med att tiken slipper bli påverkad av detta, om det har diskuterats med behandlande veterinär att det kan vara en rekommendation att gå vidare med för just din tik.
Ingen risk för livmoderinflammation En kastrerad tik kan inte drabbas av livmoderinflammation, vilket är något som inte är helt ovanligt hos framförallt, äldre okastrerade tikar. Livmoderinflammation innebär att tiken får en bakterietillväxt i livmodern vilket obehandlat kan bli ett mycket allvarlig tillstånd. Det drabbar främst äldre tikar men kan uppkomma även i yngre ålder.
Minskad risk för juvertumörer Tidig kastration (före andra löpet) har visats ge minskad risk för juvertumörer. Den minskningen verkar bli mer obetydlig vid kastration senare i livet.
Vilka nackdelar finns det med att kastrera en tik? Trots att en kastrering kan innebära en hel del fördelar för en tik finns det såklart även ett antal nackdelar med ingreppet. Att genomföra en operation kan medföra en del oönskade konsekvenser. 
Försämrad ämnesomsättning En nackdel är att tikens ämnesomsättning i många fall minskar efter en kastrering. Detta kan i sin tur innebära ökad risk för övervikt om du inte är försiktig med maten. Specialkost kan därmed bli ett krav för att tiken ska behålla sin normalvikt.
Annorlunda päls Något annat som kan inträffa efter det att tiken kastrerats är att pälsen blir annorlunda. Det vill säga, pälsen kan bli försämrad i karaktär, tex bli mjukare eller lite grövre.
Inkontinens Vissa hundar kan få problem med inkontinens efter att de blivit kastrerade.
Stort kirurgiskt ingrepp Kastrering är ett stort kirurgiskt ingrepp, faktiskt det största som görs på friska djur. Det finns risk för komplikationer vid ingreppet, samt eftervården såsom tex. sårinfektioner.
Det finns med andra ord både ett flertal för- och nackdelar med att kastrera en tik. Det inte minst beroende på tiken i sig och hur er situation ser ut. För somliga kan det innebära mer nackdelar än fördelar, och för andra tvärtom. Det viktigaste är att du tar ett beslut som känns rätt för din tik efter att du tagit del av både för och nackdelar samt baserat på diskussion med din veterinär. 
Tror du att din tik skulle må bättre av att vara kastrerad? Då finns det alla möjligheter att genomföra ingreppet, men ta hjälp av en veterinär för att avgöra när ingreppet är lämpligt att genomföra.

Fler artiklar

Förgiftning
6 MIN
Livsmedel som är farliga för din hund
Det finns mycket som vi människor stoppar i oss som är mindre bra eller rent av livsfarligt för våra fyrbenta vänner. Om din hund fått i sig något farligt bör du alltid kontakta en veterinär.
Könsmognad
2 MIN
Könsmogen tik - Löp
När din hund blir könsmogen så händer det en rad saker - både fysiskt och mentalt. Tikens könsmogenhet visar sig genom att hon löper. 
Försäkring hund
4 MIN
Försäkra din hund
Behöver jag försäkra min hund? Svaret på frågan är enkelt, ja du bör försäkra din hund. Med en försäkring kan du känna dig trygg med att din hund alltid kan få den vård den behöver.