Om juvertumörer

En äldre katt som är okastrerad eller kastrerad senare i livet löper en risk att drabbas av juvertumörer. Det är en vanlig typ av cancer bland katter och tyvärr är de ofta elakartade. Tumören sitter i juvervävnaden där de kan växa och bli flera och spridning till andra organ kan ske. Ju snabbare en katt med knölar i juvren kommer till veterinären desto bättre. Därför är det viktigt att du bokar in en tid hos veterinären för undersökning om du känner en knöl på din katt.
Du kan hitta juvren hos din katt längs med hela undersidan av buken. Mjölkkörteln, även kallad juvren, producerar mjölk om honkatten skulle få kattungar. Knölar i juvervävnaden hos en katt är nästan alltid elakartade och löper redan risken att vid undersökning av veterinär, ha spridit sig till flera juverdelar. Det är nästan alltid äldre honor som är okastrerade som drabbas, men även katter som kastreras senare i livet eller har fått p-piller under sin livstid löper viss risk att drabbas. 
I början märks nästan inga symtom av på katten, annat än själva knölen/knölarna vid juvren. Dock kommer knölarna att efter en period växa till sig med stor chans till spridning till flera juverdelar. När de blir större kan katten också börja irritera sig på dem, det är inte ovanligt att de börjar slicka sig mer än vanligt i området vilket kan leda till att de blir irriterade och såriga. 
Om tumörerna spridit sig till andra delar av kroppens organ kan symtom börja yttra sig, beroende på vilket eller vilka organ som drabbats. Det är inte ovanligt att juvertumörer sprider sig till lymfkörtlar eller till lungorna. I lungorna kan de ge upphov till, vad man kallar för, metastaser vilket kan ge svåra andningsproblem hos katten. Tumörer kan även utvecklas i skelett eller övriga organ i bukhålan. Det är svårt att avgöra i förväg hur framtidsprognosen ser ut för en katt som drabbats av juvertumörer.
Ta för vana att regelbundet känna igenom din katts kropp för att upptäcka knölar och andra förändringar så tidigt som möjligt! Om du hittar en knöl eller annan förändring i din katts juver eller på annan del av kattens kropp ska du boka in en tid för undersökning hos veterinär.

Fler artiklar

Kattens öron
3 MIN
Om kattens öron
Hörseln är ett sinne som är viktigt för katter. Deras hörsel är väldigt bra speciellt är de bra på att höra högfrekventa ljud! Katterna använder också sina öron för att kommunicera med omvärlden.
Övervikt
2 MIN
Hur du hjälper din överviktiga katt att gå ned i vikt
Att vara överviktig som katt har visat sig vara en riskfaktor för många sjukdomar som, inte bara påverkar djurvälfärden men också djurets livskvalité.
Knölar hos katt
3 MIN
Knölar på kattens kropp
Knölar förekommer på katter. De kan vara både farliga och ofarliga men liksom hos andra djur ökar risken för bland annat tumörer hos äldre individer. Lär dig mer här!