Om hälta

Hälta kan variera i allvarlighetsgrad och komplexitet, men det är viktigt att hunden alltid får den vård den behöver. Hälta är nämligen alltid (med få undantag) ett uttryck för smärta, en hund som haltar gör det för att avlasta ett område som gör ont. Därför är det viktigt att alltid ta hälta på allvar, även om hunden inte visar några andra tecken på smärta.
Om din hund inte alls vill stödja på benet kallas det att den är blockhalt, du behöver då direkt uppsöka en veterinär för att få benet undersökt. Det är viktigt att komma ihåg att en hälta alltid är ett uttryck för smärta även om hunden inte visar andra tecken på att det gör ont, som exempelvis att gnälla. Som vi nämnde tidigare haltar hundar för att avlasta ett område som gör ont, och ska alltid betraktas som ett uttryck för smärta.
Om din hund inte är blockhalt utan enbart lite halt, kan du börja med att låta hunden vila. Det är bra att då undvika trappor, hopp, lek och bus. Begränsa hundens rörelser till korta promenader för att hunden ska få uträtta sina behov, men undvik lek och bus. Gå långsamt med hunden i koppel. Om hältan trots det inte försvinner på ett par dagar eller blir värre behöver du få hunden undersökt av en veterinär.
Lokalisera orsaken till hältan Du kan om du har en hund som är lindrigt halt försöka känna igenom benet som hunden haltar på, men det är ofta svårt att själv hitta var problemet sitter. Gör så här: Börja uppifrån och jobba nedåt. Känn på huden, lederna och musklerna. Titta noga i klofalsar, på trampdynorna och mellan tårna. Om du hittar ett ytligt sår kan du klippa bort pälsen runt omkring och rengöra såret med tvål och vatten eller klorhexidinlösning. Ett ytligt sår behöver rengöras noggrant 1-2 gånger dagligen. Använd en krage för att hunden inte ska slicka mot såret. I de fall då du inte hittar någon uppenbar skada och hältan fortsätter bör du ta kontakt med en veterinär och låta hunden undersökas snarast.
Om du upptäcker en kloskada på din hund bör du försöka komma åt att få titta ordentligt på klon och klofalsen. Om hela klon är borta och bara pulpan syns bör du ge hundens tass en daglig tvätt med tvål och vatten samt använda krage. Det är bra att skydda tassen utomhus med någon form av skyddssko för att hindra smuts från att kontaminera såret, men låt klon lufta när ni är inomhus. Om hunden har ont behöver en veterinär få titta på hunden, ibland behövs nämligen smärtstillande medicin.
Om hunden inte låter dig varken titta på eller tvätta tassen och du ser att flisor av klon eller klokapseln sitter snett behöver du också söka hjälp hos en veterinär. Skadan är vanligtvis inte så akut att du behöver söka hjälp nattetid, men se till att hunden inte kommer åt att slicka på tassen och besök veterinären nästföljande dag.
Om du är osäker på hur du tar hand om din hund som har hälta så kan du alltid konsultera online-veterinären FirstVet som du som Lassie försäkringskund har fri tillgång till direkt i vår app.

Fler artiklar

Förgiftning
6 MIN
Livsmedel som är farliga för din hund
Det finns mycket som vi människor stoppar i oss som är mindre bra eller rent av livsfarligt för våra fyrbenta vänner. Om din hund fått i sig något farligt bör du alltid kontakta en veterinär.
Könsmognad
2 MIN
Könsmogen tik - Löp
När din hund blir könsmogen så händer det en rad saker - både fysiskt och mentalt. Tikens könsmogenhet visar sig genom att hon löper. 
Försäkring hund
4 MIN
Försäkra din hund
Behöver jag försäkra min hund? Svaret på frågan är enkelt, ja du bör försäkra din hund. Med en försäkring kan du känna dig trygg med att din hund alltid kan få den vård den behöver.