Katt på utlandsresa

Försäkringen gäller för tillfällig vistelse under högst ett år i land i Europa (för att vara tydlig även Storbritannien och Schweiz), dit djuret enligt Jordbruksverkets bestämmelser får föras fram och åter utan att vistas i karantän. Vid längre vistelse utomlands måste vi informeras i förväg och godkänna detta.           

Fler artiklar