Vad gäller vid allergier?

Eftersom ni redan nu vet om att katten kan ha problem med allergi så kommer det ligga som grund för påbörjad sjukdom/skada. Vi täcker inte kostnader från tidigare besvär kallas det, vilket refererar till något som ditt djur har behandlats, medicinerats, undersökts eller uppvisat symtom för inom de senaste 24 månaderna.

Fler artiklar