Knölar på kattens kropp

Knölar förekommer på katter. De kan vara både farliga och ofarliga men liksom hos andra djur ökar risken för bland annat tumörer hos äldre individer. Eftersom att det är omöjligt att veta om knölar är farliga eller inte utan en undersökning och provtagning från en veterinär ska katten alltid till klinik om knölar skulle upptäckas. Det på grund av att i värsta fall kan en knöl visa sig vara en tumör, och bör då opereras bort. Ju tidigare en knöl opereras bort desto bättre, ju mindre de hinner växa och eventuellt sprida sig, desto större är chansen att framtidsprognosen blir mer optimistisk. 
Tumörer förekommer på katter precis som hos människor och andra djur och risken ökar med stigande ålder. Det är såklart inte bara äldre katter som kan drabbas av tumörer, utan det händer också att yngre katter blir sjuka. 
Genom att känna igenom din katt regelbundet kan du upptäcka knölar i tid och det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra och boka en tid hos en veterinär om du skulle hitta en knöl på din katts kropp. Hos veterinären tas ofta ett prov från knölen för att få en ledtråd om vad det kan vara. Invänta aldrig att knölen växer till sig utan boka direkt en tid till veterinären om du hittar några avvikelser i huden. 
Knölar behöver såklart inte alltid bero på det värsta, en knöl på kattens hud kan bero på en infektion eller ansamlingar av fettknölar som är ofarliga, men för att veta med säkerhet vad det är för något bör du alltid boka en tid för en undersökning.
Eftersom att tumörer kan utvecklas i olika organ i kroppen är det svårt att fastställa exakta symtom då de kan se så olika ut. Det du kan göra är att regelbundet känna igenom din katt för att på så sätt märka om knölar skulle uppstå.
Idag behandlas katter, liksom hundar och människor, för tumörsjukdomar och det vanligaste sättet att göra det på är på kirurgiskt vis. Ibland används också kemoterapi och strålbehandling för att krympa tumören hos katter. 
En katt som drabbats av en tumör kan leva vidare efter behandling, ibland länge efteråt. Men det beror på kattens ålder, vad det är för typ av tumör och kattens generella status, samt eventuella andra sjukdomar.

Fler artiklar

Kattens öron
3 MIN
Om kattens öron
Hörseln är ett sinne som är viktigt för katter. Deras hörsel är väldigt bra speciellt är de bra på att höra högfrekventa ljud! Katterna använder också sina öron för att kommunicera med omvärlden.
Övervikt
2 MIN
Hur du hjälper din överviktiga katt att gå ned i vikt
Att vara överviktig som katt har visat sig vara en riskfaktor för många sjukdomar som, inte bara påverkar djurvälfärden men också djurets livskvalité.
Knölar hos katt
3 MIN
Om juvertumörer
En äldre katt som är okastrerad eller kastrerad senare i livet löper en risk att drabbas av juvertumörer. Det är en vanlig typ av cancer bland katter och tyvärr är de ofta elakartade.