Katt som andas med öppen mun

Det finns många möjliga orsaker till att en katt andas med öppen mun eller har annan uppenbar andnöd, gemensamt för dessa är att de är av kritiska tillstånd. En katt ska aldrig andas med öppen mun. Hundar ses ofta andas med öppen mun, detta då de genom att hässjar värme reglerar kroppen, detta gör alltså inte katter.
När en katt som andas med öppen mun kommer in till veterinären så skrivs katten ofta in på intensivvårdsavdelning för bland annat syrgasbehandling, försök till stabilisering och understödjande för att underlätta andningen så att det går att röntga bröstkorgen och utföra annan diagnostik och åtgärder. Hjärtat undersöks, samt om det är vätska i brösthålan vilket behöver tömmas och utredas varför det inträffat.
Var uppmärksam på skillnader i din katts andningsmönster! Reagerar du på att din katt har det jobbigt med andningen på något som helst sett - ska du akut åka till närmaste jour-öppna djursjukhus eller klinik. 

Fler artiklar

Kattens öron
3 MIN
Om kattens öron
Hörseln är ett sinne som är viktigt för katter. Deras hörsel är väldigt bra speciellt är de bra på att höra högfrekventa ljud! Katterna använder också sina öron för att kommunicera med omvärlden.
Övervikt
2 MIN
Hur du hjälper din överviktiga katt att gå ned i vikt
Att vara överviktig som katt har visat sig vara en riskfaktor för många sjukdomar som, inte bara påverkar djurvälfärden men också djurets livskvalité.
Kattens andning
2 MIN
Kattens andning
En katts andning är normalt sätt så lugn att du knappt kan se andningsrörelserna eller reagerar på det.