Katt inomhus

Glykolförgiftning

Glykol eller etylenglykol som är det egentliga namnet, finns bland annat i kylarvätska och i spolarvätska. Det är luktlöst men smakar sött och kan därför vara lockande för katter att slicka i sig. Det är väldigt farligt för en katt att få i sig glykol och även en mycket liten mängd kan tyvärr vara livsfarligt för en katt och leder ofta till en så pass kraftig förgiftning att katten kan avlida.
Glykol omvandlas i kroppen till substanser som orsakar njurskada hos katten och även påverkan på kattens nervsystem och hjärta. Får katten i sig glykol kan det ge akuta symptom som vinglighet, kräkningar, svaghet och kramper. Ökad törst och urinering är ett annat symtom på den njurpåverkan som sker. Allmäntillståndet hos en katt kan förändras relativt snabbt och de kan ibland ge intrycket av att de fryser eller är berusade under förgiftningen. Efter det första inledande förgiftnings stadiet kan det ibland gå att se en förbättring hos sina katter, men den varar ofta bara en kort period innan det övergår till det sämre och katten kan få ökad puls och svårt att andas. Redan några få dygn efter intaget kan följderna av förgiftningen bli så pass allvarliga att katten inte klarar sig.
Som med många andra förgiftningar hos katt liknar en glykolförgiftning andra förgiftningar då symptomen är liknande. Därför ska du alltid vid misstanke om glykolförgiftning åka direkt in till veterinären för en undersökning och möjlig fastställande av diagnos. Glykol tas upp väldigt snabbt av kroppen, så därför är en snabbt insatt behandling med bland annat dropp hos katt avgörande för ett eventuellt tillfrisknande. 
Vi rekommenderar att du alltid placerar vätskor som innehåller glykol på en plats i hemmet som din katt inte kan komma åt! Var också försiktig och tvätta bort om du skulle råka spilla vätska med glykol.

Fler artiklar