Golden retriever

Allergi hos hund

Visste du att hundar kan vara allergiska? Har du en hund som har återkommande problem med klåda eller öroninflammationer? I så fall kan det vara tecken på att din hund har någon form av underliggande allergi som behöver utredas av en veterinär. Här kommer vi berätta mer om vilka olika typer av allergi som hundar kan drabbas av och vilka symtom du behöver vara lite extra uppmärksam på. 
Hundar kan precis som oss människor vara allergiska. De kan vara allergiska mot någonting de äter, något i sin omgivning eller en kombination av båda. När hundar är allergiska mot något de äter kallas det för födoämnesallergi eller foderallergi och när de är allergiska mot något i sin omgivning kallas det för atopi. Allergi är en livslång sjukdom men de flesta hundar som drabbas av allergi får minskade symtom med rätt skötsel och behandlingar. En hund kan därmed ha ett härligt liv trots att de drabbats av allergi.
Foderallergi Foderallergi innebär precis som det låter att hunden är allergisk mot något de äter. Men vad exakt de är allergiska mot kan variera stort. Den allergiska hunden kan vara allergisk mot allt från sojaprotein till kyckling och mjölkprodukter. Allergi är något som kan utvecklas över tid och hundar kan faktiskt utveckla foderallergi trots att de ätit samma foder i hela sitt liv. 
Två vanliga missuppfattningar gällande foderallergi hos hundar är att allergin beror på spannmål och att allergiska hundar mår bättre om de får äta ett spannmålsfritt foder. Detta är inte sant utan oftast reagerar hundar faktiskt på en proteinkälla i fodret!
Atopi När hundar är allergiska mot något i sin omgivning kallas typen av allergi för atopi. Hundar kan vara allergiska mot många olika saker i sin omgivning men två vanliga exempel är kvalster och pollen. Om din hund har allergisymtom som varierar mycket beroende på årstid kan det vara ett tecken på att hunden är allergisk mot någonting i sin omgivning.

Fler artiklar