Salmonella hos katt

Salmonella är en tarmbakterie som kan smitta mellan djur och människor. Unga katter med nedsatt immunförsvar har störst risk att bli smittade. I Sverige är smittspridningen hos katter värst under vintern och tidig vår.

Smittspridning av salmonella

Senvintern är den tid då risken för att småfåglar bär på salmonellabakterier är störst. Detta betyder att katter som kommer i kontakt med fåglar löper risk att bli smittad av viruset. Smittan kan även spridas genom avföring från drabbade djur eller genom rå mat.

Symtom

Katter kan få olika typer av symtom av salmonellabakterier, en del katter får lindriga eller inga symtom alls. Medan andra katter kan få symtom som: 
  • Kräkningar
  • Feber
  • Diarré (kan vara blodig)
  • Nedsatt aptit
  • Vätskebrist 
Uppmärksammar du några av dessa symtom är det rekommenderat att kontakta en veterinär för undersökning. Om katten är drabbad av salmonella kommer det att visas genom avföringsprov.

Behandling av salmonella

Många katter återhämtar sig vanligtvis utan behandling. I allvarliga situationer kan katten behöva läggas in med dropp för att underlätta behandlingen av viruset. Under tiden katten är sjuk är det viktigt med handhygien. 

Fler artiklar